פתיחת תיקים לעוסקים מורשים, עוסקים פטורים, חברות ועמותות

עם הקמת עסק או חברה חדשה נדרשים הבעלים לבצע מספר פעולות. חלקם שיווקיות, חלקם אדמיניסטרטיביות וחלקם חשבונאיות. את כל הנושא החשבונאי, כולל טיפול בדרישות הרשויות מהעסק והדיווחים לרשויות המיסים רצוי לרכז בידי מנהל חשבונות מוסמך שיבצע: רישום ופתיחת תיק במס הכנסה, פתיחת תיק במע"מ ופתיחת תיק בביטוח הלאומי.

לאחר פתיחת התיקים, יהיה רשאי העסק או החברה לקבל כספים מהלקוחות ולתת תמורתם חשבוניות-מס, קבלות, חשבוניות-מס-קבלה או חשבוניות עסקה.

חשבונית מס - חשבונית מס הינה מסמך המעיד על אירוע החייב במס תוך ציון תאריך, סכום העסקה, גובה המע"מ עבור העסקה ותיאור הפריט/השירות. אירוע מס נוצר, כאשר מישהו נתן שירות או מכר מוצר או התחייב לעשות כן. מאחר ורשות המיסים, זכאית לפי חוק לקבל עמלה מכל עסקה שאנו מבצעים, הוצאת חשבונית מס מאפשרת לרשות לדעת מה סכום העמלה המגיעה לה. לעסק שאינו עוסק פטור נכנס לסעיף זה גם הנשוא של תשלום מע"מ. כעיקרון, העסק חייב לקחת מס ערך מוסף מלקוחותיו על כמעט כל עסקה ולשלם אותו במועדים שהוגדרו מראש למע"מ. לעניין המע"מ, העסק משמש כמעין מתווך בהעברת הכסף לרשויות.

קבלה - קבלה הינה מסמך שמעיד על קבלת התשלום עבור עסקה מסויימת.

חשבונית מס קבלה - מסמך המהווה שילוב של חשבונית מס וקבלה. חש"ק מונפק כאשר מתרחש אירוע מס ביחד עם קבלת תשלום

חשבונית עסקה - מסמך שאינו מבטא אירוע מס. חשבונית עסקה היא כמו דרישת תשלום מהלקוח.

בסוף כל חודש או חודשיים, תלוי בסוג העסק, בעל העסק נדרש לרכז את המסמכים (למעט חשבוניות עסקה) ולמסור אותם לידי מנהל החשבונות שלו. יחד עם החשבוניות שקיבל תמורת ההוצאות של העסק כדי שמנהל החשבונות יוכל לדווח על כך לרשויות, לשלם להן את המגיע להן לפי חוק או אפילו לדרוש החזרים מהרשויות על תשלומים עודפים שנותרו בידם.

רוצה לפתוח חברה, עמותה או עסק חדש? פנה למנהל החשבונות משה כהן. צור קשר עוד היום.