הכנה והגשה של הצהרות הון

הצהרת הון - מבנה הדו"ח

כשעצמאי יוצא לדרך החדשה של פתיחת עסק משלו אחד החובות המוטלות עליו היא הגשת דו"ח הצהרת הון ראשונה. דו"ח הצהרת ההון מציג בפני רשויות המס את כל ההון המשפחתי של בעלי העסק בצירוף מסמכים המאמתים את הדברים כך שמתקבלת בפני הרשויות תמונה מוערכת כללית על ההון שנמצא בידי בעל העסק החדש. לאחר מכן, מדי תקופה יכולות הרשויות לבדוק באמצעות בקשות להכנה של הצהרות הון נוספות האם הגידול בהונו של העצמאי נובע מפעילות עסקיו או חס וחלילה מפעילות אסורה שלא דווחה לרשויות.

יש חשיבות לעריכת הצהרת ההון בצורה נכונה מכיוון והכנת הצהרת ההון בצורה עצמאית וללא התייעצות עם מנהל חשבונות, יכולה להביא, במקרים של דיווח שגוי ולא תקין לקנסות במקרה הטוב ולחקירה ארוכה, מתישה ולא נגמרת של הרשויות את הנישום שתלווה בשורה של דיונים ברשויות ובקשה להמצאה של מסמכים ושל הוכחות.

אם יסתבר לרשויות שיש פערים משמעותיים בין ההון המדווח בהצהרת ההון לבין ההון הקיים אצל הנישום ובלי סיבות משכנעות לגידול בהון - הרשויות, סביר להניח, יגיבו בהטלת קנסות חמורים ואף למעלה מכך, העניין עלול להגמר במאסר במקרים קיצוניים.

עצמאי? פנה עוד היום למנהל החשבונות משה כהן ובקש סיוע בהכנת הצהרת ההון שלך. צור קשר עוד היום.