תזרים - למה הוא יכול להרים עסק כושל

תאריך פרסום: May 19, 2019 7:31:8 AM

תזרים המזומנים מהווה את המשאב העיקרי שמאפשר את הפעילות העסקית התקינה, כך שהוא משקף את הנזילות העסקית ואת אופן הניהול (התקין או השגוי) של העסק. למעשה, תזרים מזומנים לא תקין יכול לפגוע ביכולת העסקית לעמוד בתשלומים השונים (תשלומים לספקים מחד ולעובדים מאידך) וביכולת להצטייד בסחורה. בנוסף, תזרים מזומנים לא תקין יכול לגרום להחזרות של צ'קים ואיתן לבעיות בהתנהלות מול הבנקים.

המשמעות היא שתזרים מזומנים הוא זה שמאפשר לעסק את הגמישות הכלכלית שלה הוא נדרש, הן כמענה לבעיות שוטפות והן כמענה לדילמות קריטיות הקובעות את עתידו לשבט או לחסד.

ניהול נכון של תזרים מזומנים

ניהול נכון של תזרים מזומנים מצריך לקחת בחשבון 3 אלמנטים המאזנים בין ההוצאות להכנסות:

הפעילות העסקית השוטפת

הרווח התפעולי של העסק שמתקבל כתוצאה מהפעילות העסקית היומיומית.

הפעילות העסקית העתידית

תזרים המזומנים שנובע מהשקעות עתידיות של העסק.

הפעילות המימונית של העסק

תזרים המזומנים שנובע מההוצאות העסקיות בתחום המימון, למשל הלוואות שהעסק נדרש להחזיר, ריביות על הלוואות וכו'.

הדרך הטובה ביותר לבצע ניהול תזרים מזומנים תקין היא להיות שמרניים, כלומר להקביל ככל הניתן בין תנאי האשראי של התשלומים (לבנקים, ספקים וכו') לבין אלו של התקבולים (ההכנסות של העסק).

כמו כן, מומלץ להקפיד על ימי תשלום קבועים (הן לספקים והן לעובדים) ולבצע מעקב קבוע בתחום תזרים המזומנים.

איך מרימים עסק כושל באמצעות תזרים מזומנים? 

במקרה של עסקים כושלים נדרש טיפול שורש ב-3 האלמנטים לעיל בו זמנית. למשל, הגדלת הרווח התפעולי לצד הקטנת ההשקעות העתידיות והפחתת ההוצאות. לפניכם מספר המלצות המחולקות לפי 3 האלמנטים המרכיבים את תזרים המזומנים:

פעילות עסקית שוטפת

הזרמת תקבולים לעסק במהירות באמצעות מבצעים והנחות או מתן תנאי אשראי נוחים ללקוחות.

השקעות עתידיות

דחיית השקעות לא דחופות (למשל רכישת ציוד) למועד מאוחר יותר, רכישה במזומן של מלאי הכרחי על מנת לקבל הנחה ועוד.

פעילות מימון

פריסת תשלום לספקים או להלוואות, בקשה לדחייה של מועד פירעון צ'קים ועוד.

עם זאת, מכיוון שמדובר בפעולה מורכבת ומקצועית יש להתייעץ עם בעל מקצוע בתחום הנהלת החשבונות. כדי לחסוך זמן עבודה יקר כדאי למצוא את הפתרון קרוב לבית.

למשל, אם העסק נמצא בירושלים מומלץ להתייעץ עם אחד מהשניים: מנהל חשבונות בירושלים. או מומחים להנהלת חשבונות בירושלים.

לקביעת פגישה