ניהול חשבונות לעמותות

תאריך פרסום: Oct 28, 2014 2:27:57 PM

חוק העמותות קובע כי כל עמותה חייבת לנהל פנקס חשבונות שישקפו באון מלא את מצבה הכספי של העמותה. כמו"כ נדרש רישום הפעולות הכספיות של העמותה בהתאם להוראות מס הכנסה. עמותה שמחזור הכנסותיה השנתי עולה על 750,000 שקלים חדשים חייבת לנהל את החשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה. בנוסף לכך, יש הנחיות נוספות של החשב הכללי הנוגעות לגופים נתמכים לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב. ההנחיות הללו שורות בין היתר לאופי הפעילות של העמותה וחייבות להיות מוצגות במערכת הנהלת החשבונות.

ישנן עמותות שתרומה להן מזכה בהטבה. עמותות אלה חייבות להחזיק באישור לפי סעיף 46. ניתן לבדוק אם מוסד מסויים קיבל אישור כזה באתר רשות המסים. תהליך הוצאת האישור מבוצע ע"י מנהל חשבונות מוסמך.

בקשר לעניין זה כדאי לדעת כי:

ניהול נכון של הנהלת החשבונות לעמותות משפיע על עריכת הדוחות הכספיים ומסייע למבקרים מטעם הרשויות לערוך ביקורת נאותה על העמותה.

בעלים של עמותה? פנה עוד היום למנהל החשבונות משה כהן ובקשו סיוע בהנהלת חשבונות ממוחשבת שוטפת. צרו קשר עוד היום.