מקדמות מס הכנסה - איך מחשבים ואיך לשלם אותם?

תאריך פרסום: Dec 02, 2019 10:48:8 AM

מקדמות מס הכנסה הן תשלום של בעל עסק למס הכנסה. בניגוד משכיר שממשכורתו מנוכה כל חודש סכום כלשהו למס הכנסה (סכום שמחושב ע"י תוכנת שכר), עצמאי משלם למס הכנסה בתחילת כל שנה באמצעות מקדמות.

איך מחשבים את המקדמות למס הכנסה?

בשנתיים הראשונות לקיום העסק סכום המקדמות נעשה ע"פ הממוצע בענף הספציפי שאליו משתייך העסק. למשל, מי שעוסק בהנהלת חשבונות בירושלים ואחוז המס בענף זה הוא 6-8% -ישלם בשנתיים הראשונות מקדמות מס לפי אחוזים אלו., כך ש החישוב של המקדמות יחסית פשוט – סכום ההכנסות מהחשבוניות שהוצאו ללא מע"מ כפול אחוז המקדמות. פנקס המקדמות הראשון יישלח לבעל העסק כחודש-חודשיים לאחר פתיחת העסק, השני בסוף שנת המס או בחודש הראשון של שנת המס החדשה.

מה קורה אחרי שנתיים? 

מהשנה השלישית ואילך לפעילות העסק סכום המקדמות יחושב ע"פ הדו"ח האחרון שהוגש למס הכנסה, גם כאשר מדובר בעוסק פטור (עוסק זעיר בלשון העם) או בעסק שמרוויח בקושי. חשוב לזכור שעצם פתיחת העסק מחייבת פתיחת תיק במס הכנסה ובהתאם – הגשת דו"ח שנתי ותשלום מקדמות.

למשל, בעל עסק להנהלת חשבונות בירושלים שהמחזור העסקי השנתי שלו היה 4 מיליון ₪ (רווח נקי של 2 מיליון ₪ ) – ישלם פנקס עם דרישה לתשלום מקדמות מס ע"ס 400,000 ₪ (10% מסך המחזור השנתי). חשוב לזכור שבידי בעל העסק עומדת האופציה לשנות/לבטל את המקדמות שעליו לשלם, אך יש לעשות זאת בהתאם למצב הפיננסי של העסק. מומלץ לכן להתייעץ בנדון עם רואה חשבון לאחר בדיקה תקופתית (חצי/רבע שנתית). למשל, אם המקדמות היו נמוכות מדי - בעל העסק יידרש לשלם את ההפרש עם הגשת הדו"ח השנתי. מצד שני - אם אחוז המקדמות שנדרש בעל העסק לשלם נראות לו גבוהות ולא הגיוניות עומדות בפניו שתי אפשרויות:

איך משלמים מקדמות מס הכנסה? 

בכל מקרה, תשלום המקדמות נעשה בהתאם לגודל העסק: פעם בחודשיים כאשר מדובר בעסק קטן ו/או חדש ופעם בחודש כאשר מדובר בעסק גדול/ותיק. שימו לב – תשלום המקדמות למס הכנסה חייב להיעשות בתאריך ה-15 לכל חודש או חודשיים. כיום עומדות בפניכם שתי אפשרויות תשלום: