מידע על מע"מ לעוסק חדש

תאריך פרסום: Aug 25, 2019 10:4:40 AM

ביצוע של כל פעולה כלכלית מחייב דיווח למס הכנסה ולמע"מ. המשמעות היא שאם בבעלותכם חברה בע"מ או אם אתם חלק משותפות עסקית (כלומר אתם מוכרים טובין/מקרקעין או נותנים שירות כלשהו בתשלום) – אתם חייבים בדיווח למע"מ. 

חשוב לזכור שיש עסקים הפטורים ממע"מ, למשל עסקים שמוגדרים כ"עוסק פטור", אנשים שעיקר הכנסתם מגיעה ממשכורת, מקצבה או מגמלה וכן נתינת שירות בתשלום לעוסק, למוסד ללא כוונת רווח ולמוסד כספי כלשהו. כמו כן, עסקאות כלכליות המתבצעות באילת או שמערבות גופים כלכליות באילת – מצריכות חישוב נפרד כי העיר אילת מוגדרת כ"אזור סחר חופשי".

מה אתם צריכים לעשות? 

לצורך כך עליכם להירשם במשרדי המע"מ הקרובים למיקום העסק מוקדם ככל האפשר מסיבה אחת – אסור שהרישום יתבצע לאחר תחילת הפעילות העסקית במקום. בהגיעכם למשרדי המע"מ תדרשו להציג מסמכים שונים בהתאם לסוג העסק ואופיו ותקבלו אישורים שונים:

אופן הדיווח למע"מ 

חשוב לזכור שדיווח מע"מ יש לבצע תוך 15 יום מתום התקופה שעליה מדווחים. למשל, אם הדיווח נערך פעם בחודשיים תקופת הדיווח היא חודשיים, כך שיש להגיש את הדיווח למע"מ תוך 15 יום מסיום חודשיים אלו. עם זאת, דיווח מקוון יש לבצע תוך 19 יום מתום תקופת הדיווח.

בכל מקרה את הדו"חות למע"מ מגישים בבנק הדואר, בבנק או ע"י מיופה כוח של רשות המיסים. חשוב לזכור שכל איחור בהגשת הדו"ח יכול לגרור סנקציות כגון קנסות, הוספת הפרשי הצמדה וריביות לתשלום ואפילו תתכן הגשה של כתב אישום במקרה של איחורים נשנים. דיווח כוזב יכול אף הוא לגרור שימוש באמצעי ענישה מצד רשות המיסים.

דו"ח אפס

עם זאת, חובה לדווח למע"מ גם אם לא הייתה פעילות עסקית כלשהי בתקופה זו. כלומר, גם אם מדובר ב"דו"ח אפס". במידה ודו"ח המע"מ הוא אפסי במשך 2 תקופות דיווח רצופות – ניתן לפנות למשרדי המע"מ לצורך הקפאת הדיווח.

הולכים לאיבוד? מומלץ שתפנו לאנשי מקצוע באזור מגוריכם או באזור שבו מתנהל העסק שלכם. למשל, אם אתם מתגוררים או עובדים באזור ירושלים – יש לפנות לרואה חשבון או למנהל חשבונות בירושלים שיעזור לכם בתהליך.