מה כדאי לפתוח, עוסק פטור או עוסק מורשה?

תאריך פרסום: Jun 23, 2019 6:4:44 AM

הדילמה בין פתיחת תיק של עוסק פטור או עוסק מורשה היא עניין מקצועי לחלוטין ולגביו יש כמה שיקולים שכדאי לקחת בחשבון.

סוג העיסוק

עצמאי שהוא בעל מקצוע חופשי, נותן שירותים אמנותיים או בעל חברה בע"מ חייב להירשם כעוסק מורשה. למשל, אגרונום בחיפה, רואה חשבון או חוקר פרטי בת"א חייבים להירשם בתור עוסקים מורשים ולא בתור עוסקים פטורים.

מחזור העסקאות הצפויות

עסק בעל מחזור עסקאות מתחת לסך 100,000 בשנה חייב להירשם כעוסק מורשה. גובה המחזור אינו מתייחס לסוג העיסוק, כך שעצמאים במקצועות שצוינו לעיל מחויבים להירשם כעוסקים מורשים גם כשמחזור העסקאות שלהם נמוך.

עם זאת, במידה ומחזור העסקאות של העסק שמוגדר כעוסק פטור עולה על המותר – עליו לשלם את ההפרש ולקזז אותו מבחינת תשלום מע"מ, כלומר לקזז את המע"מ מהתקופה שבה ההכנסה עלתה על הצפוי.

חובת הדיווח לרשויות

עוסק פטור חייב לדווח למס הכנסה ולביטוח לאומי, אך אינו מחויב בדיווח שוטף למע"מ (פעם בחודש או פעם בחודשיים כמו עוסק מורשה – תלוי בהיקף המחזור השנתי) אלא בדיווח פעם בשנה.

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שעוסק פטור אינו יכול לקזז את המע"מ מהרכישות וההוצאות שלו (מע"מ תשומות) כמו עוסק מורשה, כך שהסכום שלא קוזז מהמע"מ מהווה חלק מההוצאות שלו המחושבות לצורך תשלום מיסים.

למעשה, עוסק מורשה משלם מע"מ הן בהתאם למחזור העסקאות והן בהתאם לעסקאות שביצע (המע"מ שגבה מהלקוחות שלו). בנוסף, הוא משלם מע"מ על ההפרש בין הרכישות וההוצאות השוטפות שלו (מע"מ תשומות).

חסכון במס

עסק שמוגדר כעוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס ולא חשבונית קבלה כמו עוסק פטור. עם זאת, במצבים שבהם ההוצאות מורכבות בעיקר מחשבוניות מס ולא מהוצאות שלא יכולות להתקזז במע"מ (למשל תשלום ארנונה) – יש יתרון לעוסק מורשה.

במקרים אלו סכום המע"מ שלא קוזז מתווסף לסכום ההוצאה, כך שהרווח שמחושב לצורך תשלום המס נחשב נמוך יותר ובהתאם תשלום המס.

אתם שוקלים למקם את העסק החדש שלכם בירושלים ויש לכם עדיין התלבטות? בואו לפגישת יעוץ אצל מנהל חשבונות בירושלים. הקליקו כאן.