מה זה טופס 161 ולמה צריך אותו?

תאריך פרסום: Nov 25, 2019 10:7:6 AM

טופס 161 הוא למעשה הצהרה בדבר סיום עבודה במקום מסוים. הצהרה זו ניתנת ע"י המעביד לעובד והיא מציינת את סיום יחסי העובד-מעביד ביניהם. עם זאת, כדי שסיום העבודה (כולל הקשר עובד-מעביד) יהפוך לחוקי יש לצרף לטופס זה טופס נוסף – טופס 161 א'. את הטפסים המלאים תוכלו להוריד כאן.

טופס 161 מחולק ל-2 חלקים

חלק ראשון של טופס 161

עמוד הראשון של הטופס שכולל פרטים טכניים (למשל שם המעסיק, שם העובד, מספר תיק ניכויים של המעביד, תקופת העבודה של העובד במקום, הסיבה לפרישה ועוד). 

החלק השני של הטופס

העמוד השני של הטופס שכולל פרטים טכניים בנוגע לכספים שהצטברו לעובד בתקופת עבודתו, למשל קופות גמל, קרנות שונות (פנסיה לדוגמה) ועוד. כרגיל, גם עמוד זה מחולק לשני חלקים. בחצי הראשון יש לציין שלושה אלמנטים: 

החלק החשוב ביותר 

החצי השני של הטופס נחשב לחשוב ביותר מסיבה אחת – בחלק זה מציינים את סכום הפיצויים שקיבל העובד מהמעביד/המגיעים לו מהמעביד. במידה והפיצויים פטורים ממס יש לרשום בטופס שהמענק כולו פטור ממס, כך שהעובד מרוויח פעמיים, הוא גם לא צריך לגשת למשרדי השומה לצורך קבלת אישור תיאום מס והוא גם לא צריך לשלם מס בהרבה מקרים.

עם זאת, ברוב המקרים על חלק מהפיצויים יש לשלם מס לכן ניתן לגשת למשרדי השומה, לקבל אישור לגבי שיעור המס ועם אישור זה לגשת למעביד/חברת הביטוח לצורך ניכוי המס. בחירה באפשרות זו מבטיחה שהעובד יקבל מיד את הפיצויים ומתאימה לסוג עובדים מסוים - אלו שעבדו במקום עבודה יחיד במהלך שנות עבודתם. אופציה נוספת היא לצבור לקצבה רצף של פיצויים. בחירה באפשרות זו אינה מצריכה תשלום מס מיד, כך שהחישוב נעשה רק עם היציאה לגמלאות ולעיתים לא יידרש כלל תשלום מס. לכן, אופציה זו מתאימה לאלו שעבדו במספר מקומות עבודות במהלך שנות עבודתם.

רוצים לדעת איזה אופציה כדאית לכם? 

מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע רלוונטי במקום מגוריכם. למשל, אם אתם מתגוררים באזור ירושלים – כדאי שתפנו למשרד של הנהלת חשבונות בירושלים וקבלו תשובות ענייניות עם הסברים מפורטים.