מה זה הוצאה מוכרת לעסק?

תאריך פרסום: Jul 07, 2019 7:36:35 AM

הוצאה מוכרת היא כל הוצאה כספית של העסק למטרת הכנסה שמקוזזת מתשלום מיסים (מע"מ ו/או מס הכנסה), הן באופן מלא והן באופן חלקי. לפניכם הסברים לגבי 3 סוגים של הוצאות מוכרות נפוצות: 

הוצאה מוכרת מבחינת מע"מ

קיזוז המע"מ נעשה עבור שירותים וציוד שנרכשו לצרכים עסקיים מסכום המע"מ ששולם ע"י הלקוחות. קיזוז זה נעשה לרוב פעם בחודש או בחודשיים באמצעות דו"ח מע"מ.

דוגמה: מנהל חשבונות בירושלים ביצע בחודשים יולי-אוגוסט 2019 שירותי הנהלת חשבונות לכמה עמותות וקיבל עליהם 24,000 ₪ כולל מע"מ - מה שאומר שהוא שילם למדינה מתוך הסכום הזה מע"מ בגובה 3,487 ₪. בנוסף, הוא הוציא 10,000 ₪ עבור ציוד משרדי כולל מע"מ. כלומר, מנהל החשבונות שילם מע"מ בסך 1453 ₪. במקרה זה מנהל החשבונות יכול לקזז את המע"מ שהוא שילם עבור הציוד המשרדי מהמע"מ שקיבל מהעמותות. לכן, הוא ישלם לקופת המדינה מע"מ בגובה 2034 ₪ בלבד (3487 ₪ פחות 1453 ₪). 

הוצאות מוכרות כלליות 

קיזוז מס ההכנסה על הוצאות מוכרות כלליות נעשה פעם בשנה (באמצעות הדו"ח השנתי שמגיש העסק למס הכנסה) ולוקח בחשבון את כלל הוצאות העסק. לפניכם שתי ההוצאות המוכרות הכלליות הנפוצות:

1. הוצאה מוכרת שוטפת 

זוהי כל הוצאה מוכרת שעליה יש החזר בסיומה של שנת מס כלשהי. למשל: אם ב-2018 מנהל חשבונות בירושלים הרוויח 1,000,000 ₪ והוציא 200,000 ₪ על הוצאות מוכרות, אזי עליו לשלם מס הכנסה רק על 800,000 ₪ (מיליון ש"ח פחות 200,000 ₪). 

2. הוצאה מסוג "רכוש קבוע" (הוצאה מוכרת כפחת) 

זוהי כל הוצאה שעלותה נפרסת על פני מספר שנים, למשל רכישה של ריהוט וציוד משרדי. לדוגמה: יועץ מס בירושלים הרוויח בשנת 2018 מיליון ₪ ורכש מחשבים לעסק בעלות של 30,000 ₪ - ציוד שעליו מוכר פחת בגובה 33.33% לשנה. 

המשמעות היא שיועץ המס ישלם מס רק על 99,000 ₪, כלומר מיליון ₪ פחות 10,000 ₪ (שליש מעלות רכישת המחשבים).

לקבלת שירות מקצועי וניהול חשבונות תקין בירושלים, צרו עם מנהל החשבונות משה כהן קשר כאן.