מדריך לפתיחת חברה בע"מ בירושלים

תאריך פרסום: Dec 04, 2020 3:1:14 AM

אם אתם מתגוררים באזור ירושלים וחושבים על פתיחת חברה בע"מ, יש כמה דברים שכדאי שתדעו מבחינה חשבונאית. החלטנו להרים את הכפפה ולכתוב מדריך לפתיחת חברה בע"מ בירושלים שיכלול את כל המידע הנדרש. אנחנו מקווים שמדריך זה יסייע לכם לבצע את תהליך פתיחת החברה בע"מ בירושלים במהירות, בקלות ובעיקר – בצורה הנכונה ביותר. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לקרוא ולגלות כל מה שרציתם לדעת (ואולי אפילו לא ידעתם לשאול) על מה שכרוך בכך

מה זה בכלל חברה בע"מ?

חברה ככלל היא ארגון עסקי שמנהלים אותו אנשים בעלי מטרות ואינטרסים עסקיים משותפים, לרוב מדובר ברווח כלכלי כלשהו. זוהי ישות מלאכותית שנושאת בזכויות ובחובות, אך יש לה אישיות משלה שאינה קשורה לבעליה.

החוק מבדיל בין חברה מוגבלת לחברה שאינה מוגבלת באופן הבא:

כדי להסיר מבעלי החברה אחריות משפטית אישית במקרה של בעיות, חובות והפסדים החברה מוגדרת כ-בע"מ, ראשי תיבות של בערבות מוגבלת. בחברה בע"מ אחריות בעליה מוגבלת לסכום שהם שהשקיעו בה. לא בכדי רוב החברות בישראל מוגדרות באופן הזה.

חשוב לזכור שמכיוון שחברה בע"מ היא גוף משפטי היא מתקיימת מתוקף חוק. במקרה זה חוק החברות. לכן, רק עם רישום החברה ואישורה ברשם החברות היא נכנסת לפעילות.

מה ההבדל בין עוסק מורשה, עמותה וחברה בע"מ? 

החוק הישראלי מכיר במספר סוגים של התארגנויות עסקיות. למשל, עמותה היא לרוב התארגנות שלא למטרת רווח. עם זאת, שותפות מכל סוג שהיא לרוב ניהול עסקי למטרת רווח כספי. ההבדל העיקרי בין עוסק מורשה לחברה בע"מ הוא הפן המשפטי. חברה בע"מ נחשבת לגוף משפטי שעומד בפני עצמו, כך שהיא אינה רשומה על שם אדם מסוים (למשל בעל העסק).

לכן, במקרה שהחברה נקלעת לחובות ולהפסדים – הם אינם נרשמים על שם בעל העסק, אלא על שם החברה. המשמעות היא שהחובות וההפסדים נצברים לחובת החברה, כך שבעל החברה במקרים מסויימים אינו נדרש לשלם אותם מכיסו והוא חסין מתביעה אישית.

לעומתו, כאשר מדובר בבעל עסק שמוגדר כעוסק מורשה החובות נרשמים על שמו, כך שבכל מקרה בעל השלכות כלכליות – בעל העסק ונכסיו (הבית, קרן ההשתלמות, הרכב, קרן הפנסיה וכו') עלולים לשלם את המחיר תרתי משמע.

עם זאת, חברה בע"מ מחויבת על פי חוק לנהל ספרים ולהירשם אצל רשם החברות – אלמנטים שאינם חלים על עוסק מורשה או על שותפות.

למשל, עוסק מורשה יכול לעשות שימוש בתוכנה להנהלת חשבונות בלבד, אך חברה בע"מ מחויבת להשתמש בשירותי מנהל חשבונות שמנהל הנהלת חשבונות כפולה וכן ברואה חשבון להגשת דוחות שנתיים ולייצוג.

כמו כן, יש הבדל בתחום המיסוי. המס המוטל על חברה נמוך יחסית. המס השולי של עסק שמוגדר כעוסק מורשה יכול להיות 50% ומעלה (כאשר מוסיפים לכך תשלומים למוסד לביטוח לאומי הוא אף יכול להגיע לגובה של כ-65%). לעומת זאת, חברה בע"מ נדרשת רק לתשלום מס חברות בגובה 23% נכון ל-2020. זאת במידה לא מושכים את כל הרווחים ומשאירים אותם בחברה. 

מתי כדאי לפתוח חברה בע"מ?

פתיחת חברה בע"מ מומלצת באחד או יותר מהמצבים הבאים:

החסרונות של חברה בע"מ

אמנם לפתיחת חברה בע"מ יש מגבלות (למשל לבעלי החברה אסור למשוך את הכסף שהתקבל מהפחתת שיעור המס כדיבידנד), כך שלא כל עצמאי מתאים להיות בעלים של חברה בע"מ ולא כל פעילות עסקית מתאימה לכך.

בנוסף, לפתיחת חברה בע"מ יש עלויות כספיות רבות. למשל, תשלום אגרה, תשלום עבור אנשי מקצוע (רואי חשבון ויועצי מס כחלק מחובת הנהלת החשבונות הכפולה, יועצים משפטיים ועוד).

כאמור, חסרון נוסף טמון בעבודה שבעל החברה בע"מ הוא זה שנושא באחריות לגביה, הן לגבי הניהול השוטף, הן לגבי ההצלחה או הכשלון העסקי, הן בכל הנוגע לתשלום חובות לנותני שירותים, עובדים וספקים. וכמובן שבל נשכח את הבירוקרטיה...

היתרונות של חברה בע"מ 

עם זאת, לפתיחת חברה בע"מ יש גם יתרונות רבים למשל, הפחתת שיעור המס מאפשרת לבעלי החברה תזרים מזומנים לצרכים שונים, למשל פיתוח עסקי, הרחבה של ההשקעות ועוד.

כמו כן, פעילות במסגרת חברה בע"מ מאפשרת המשכיות עסקית, למשל ניהול של העסק ע"י בעלי מניות, בני משפחה, חברי דירקטוריון ועוד. 

בנוסף, חברות בחו"ל משתפות לרוב פעולה בישראל עם חברות בע"מ ולא עם עוסקים מורשים/עוסקים זעירים/חברות בשותפות, כך שאם אתם חושבים על פריצה לשווקים בינלאומיים – פתיחת חברה בע"מ היא האופציה העדיפה מבחינתכם.

כמובן שמומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע באזור מגוריכם לפני פתיחת חברה בע"מ (למשל הנהלת חשבונות בירושלים), בעיקר כי כדאיות ההקמה תלויה באלמנטים שונים. למשל: ההכנסות הצפויות של החברה בהתאם לתוכנים העסקית, שיעור הדיבידנד שאותו יכול למשוך בעל השליטה ועוד. וכמובן שיש לכך גם משמעות כלכלית ברמת המאקרו. הרעיון הוא שפתיחת חברה בע"מ מורידה את הסיכון הפיננסי – מה שמביא לפעולה כפולה: 

איך מחליטים איזה חברה בע"מ לפתוח?

יש שני סוגים של חברה בע"מ : חברה בע"מ שהיא מוגבלת במניות וחברה בע"מ שאינה מוגבלת במניות. רוב החברות בע"מ בישראל מוגבלות במניות (האופציה הראשונה), אך הבחירה חייבת להיעשות באופן מקצועי בתיאום עם בעלי מקצוע בתחום החשבונאות.

 אם אתם חושבים לפתוח חברה בע"מ בירושלים ובאזור זה מומלץ להתייעץ עם יועץ מס, רואה חשבון או הנהלת חשבונות בירושלים

אלמנטים ייחודיים בפתיחת חברה בע"מ

אלמנט ראשון שיש לקחת בחשבון בפתיחת חברה בע"מ הוא שם החברה. ראשית אסור לבחור בשם שעלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. 

שנית, יש לבחור בשם שאינו דומה או זהה לשם שקיים בשוק, כלומר שם שאינו תפוס ע"י חברה אחרת או נושא את סימנה המסחרי. שימוש בשם שכבר קיים יכול לגרום להטעייה ולפגוע בזכות הקניינית של חברה כלשהי – מה שאסור ע"פ חוק. 

הדרך הטובה ביותר היא לבדוק את זמינות השם באמצעות עו"ד (עדיף עו"ד שמתמחה בדיני חברות) שיעיין ברשם החברות או באופן עצמאי דרך האינטרנט באתר רשם החברות.

אלמנט נוסף הוא התקנון. כל חברה בע"מ חייבת תקנון, כלומר הסכם בכתב בין מחזיקי/בעלי המניות בחברה (כאשר מדובר בחברה שהיא מוגבלת במניות שאלו כאמור רוב החברות בישראל) ובין החברה עצמה.

התקנון מהווה חוזה בין בעלי המניות ובין החברה ובין בעלי המניות עצמם, אך חשוב לזכור שתקנון החברה בע"מ נכנס לתוקף מרגע אישורו אצל רשם החברות.

תקנון זה מכיל לרוב את 4 הסעיפים הבאים: ( כמובן שניתן להוסיף סעיפים נוספים לתקנון במידה ובעלי החברה הסכימו על כך) :

האלמנט האחרון בפתיחת חברה בע"מ הוא מינוי דירקטור או דירקטורים שמרכיבים את דירקטוריון החברה. הדירקטוריון הוא זה שמחליט על מדיניות החברה, כך שהוא זה שקובע הלכה למעשה את פעילות החברה ואת עתידה.

רישום ברשם החברות

רישום ברשם החברות הוא תהליך פרוצדורלי שמצריך הגשת מסמכים שונים לרשם החברות (פירוט מיד). מסמכים אלו מכין עו"ד שמתמחה בדיני חברות והם מוגשים לרשם החברות, הגוף הרגולטורי שמפקח על החברות ממקום מושבו בבניין כלל בירושלים.

המסמכים כוללים פרטים מזהים על החברה, מטרותיה, ההון ההתחלתי שלה, אחריות בעליה ועוד. בין המסמכים אותם יש להגיש לרשם החברות (ניתן לעשות זאת באופן עצמאי, באמצעות שליח או באמצעות הדואר):

במידה ושולחים את הטפסים בדואר יש לשמור על אישור קבלתם ברשם החברות. שימו לב – רישום ברשם החברות כרוך בתשלום. נכון לסוף שנת 2020 הוא כולל שני אלמנטים:

אישור הרשם יישלח לכתובת החברה בתעודה שנקראת תעודת התאגדות ושנושאת מספר רישום: במקרה של חברה ציבורית מספר זה יהיה תחת האותיות ח.צ ובחברה פרטית תחת האותיות ח.פ.

איך מקימים חברה בע"מ בירושלים?

בקשה לרישום חברה בע"מ ניתן להגיש ב-4 דרכים:

חשוב לזכור שההקמה היא רק תחילת הדרך וכי חברה בע"מ נדרשת להתנהלות שוטפת מול הממשלה, ביטוח לאומי, משרדי מע"מ ורשויות המס. למשל, יש לפתוח תיק ניכויים לחברה, לדווח באופן חודשי למס ערך מוסף, לדווח ולשלם מס הכנסה וביטוח לאומי. כדי להימנע מטעויות יש כבר מראש לקחת מנהל חשבונות מנוסה שיוכל לחסוך לכם הרבה כסף, טרחה וזמן יקר. יש לכם הרי עסק לנהל, לא?