הסבר על החוק להתייעלות כלכלית והדיווח המקוון למע"מ

תאריך פרסום: Jul 28, 2019 7:23:41 AM

החוק להתייעלות כלכלית מ-2014 קובע שהחל מינואר 2015 עסקים יחויבו בדיווח מקוון למע"מ, הן אלו שמחזורם מעל 1.5 מיליון ₪ והן אלו שמחזורם מעל 500,000 ש"ח (האחרונים במידה והם חייבים בניהול חשבונאות ע"פ השיטה הכפולה של הוראות ניהול ספרים). כל השאר (למשל שותפים בשותפות או איחוד עוסקים) מחויבים בדיווח תקופתי בלבד.

חוק זה מצטרף לדרישה מ-2009 שמחייבת עסקים מסוימים (פירוט בהמשך) החל מ-2010 להגיש שתי רשימות: רשימה של חשבוניות שהם הפיקו ורשימה של חשבונות שעליהם הם מזכים במע"מ. את הרשימות האלו העסקים נדרשים להגיש כל חודש (כי הודות למחזורם הגדול הם משלמים מע"מ כל חודש) בקובץ שנקרא קובץ PCN874.

דרישה זו באה להילחם בתופעה של חשבוניות פיקטיביות, כלומר חשבוניות שאינן מייצגות הוצאות ועסקאות אמיתיות ותכליתן אחת – להזדכות במע"מ על סכום העסקה. לכן, הגשת החשבוניות שהפיק העסק לצד החשבוניות שעליהן הוא יזדכה במע"מ מצליבה את הנתונים – כך שאין אפשרות להזדכות במע"מ על עסקאות שכלל לא בוצעו. 

מי מחויב בדיווח מקוון? 

חובת דיווח זו חלה על העסקים הבאים, עסקים שהם אחד מהשניים:

אם החברה או העסק שלכם באזור ירושלים צרו קשר עם מנהל החשבונות משה כהן. הוא ישמח לעזור לכם.