הנחיות של מע"מ להכרה בחוב אבוד

תאריך פרסום: Oct 07, 2019 9:18:5 PM

חוב אבוד הוא חוב שהוכח שאי אפשר לגבות אותו. המשמעות של חוב אבוד מבחינת רשויות המס ובכלל זה מע"מ היא כשל הוצאה. חובות אבודים יש לרשום בחשבון ההוצאות בערך "הוצאות חובות אבודים", כך שבסיום כל מחזור חשבונאי תתבצע התאמה בחשבון באמצעות רישום החובות האבודים כהוצאות.  

חשוב לזכור שב-7.5.2012 עודכנה פקודת המע"מ בעניין זה (הוראה מספר 2/2012) שמחליפה את ההוראה 1/2000 מיום 4.6.2000. ההוראה החדשה אמנם זהה ברובה להוראה הקיימת, אבל יש בה מספר שינויים. למשל, ההוראה החדשה מקלה את ההכרה בחוב כחוב אבוד באמצעות הרחבת המקרים הרלוונטיים לכך. לפניכם השינויים העיקריים:

שינוי 1 – חוב של אדם שננקטו כנגדו הליכי "חדלות פירעון"

ההוראה החדשה קובעת שניתן להכיר ביתרת החוב כאבוד כבר בזמן הוצאת האישורים הבאים:

שינוי 2 – חוב של חברה הנמצאת בהליך של כינוס נכסים 

ההוראה החדשה קובעת כי ניתן לדרוש מכונס הנכסים של החברה להכיר בחוב כאבוד. עם זאת, ההכרה תיעשה רק במקרה כאשר מונה לחברה כונס נכסים במסגרת הליך המתנהל בבית משפט מחוזי, אבל לא מתנהל הליך של פירוק כנגד החברה. במקרה זה הכונס ימציא אישור שהשעבוד הצף של החברה עומד בקריטריונים הבאים:

כמו כן, האישור של כונס הנכסים צריך לכלול צפי שלאחר התשלום לנושה לא יוותרו לחברה כספים. 

שינוי 3 – חוב במקרים בהם ננקטו הליכים של הוצאה לפועל 

ההוראה החדשה קובעת מספר מקרים בהם יוכר כל החוב כאבוד:

שינוי 4 - חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים (סעיף 350 לחוק החברות)

ההוראה החדשה קובעת שיתרת החוב, כלומר החלק שלא צפוי להיפרע במסגרת הסדר הנושים, יוכר כחוב אבוד במידה ובית המשפט יאשר את הסדר הנושים. במקרה זה אין צורך להמתין לפירעונם של כל התשלומים הנכללים בהסדר.

הולכים לאיבוד? 

זה קורה לרובנו כשאנחנו נתקלים במונחים מקצועיים מתחום הנהלת וראיית החשבון. במידה ואתם גרים או שהעסק שלכם נמצא באזור ירושלים צרו קשר ומנהל חשבונות בירושלים משה כהן יצור איתכם קשר ויסייע גם בהכרה בחובות האבודים שלכם אל מול הרשויות.