ארגון האשראי בעסק חדש

תאריך פרסום: Apr 28, 2019 6:16:45 AM

הסטטיסטיקה מראה שרוב העסקים הקטנים נסגרים תוך שנתיים מתחילת פעילותם. שאלנו מנהל חשבונות בירושלים לגבי הגורמים המרכזיים לתופעה זו והוא ציין שתי סיבות עיקריות: מחסור בהון זמין לפעילות שוטפת ומסגרת נמוכה מדי של ערבויות ובטחונות (אשראי). לטענתו, זה לא היה קורה אם לעסקים קטנים מתחילים היה ידע רב יותר בתחום המימון. למשל, אם הם היו מבצעים מינוף איכותי בתחום הערבויות והביטחונות מול הגופים השונים שמספקים אשראי, אם הייתה להם הבנה רבה יותר של המערכת הבנקאית ושל אופן ההתנהלות מול הבנק.

הוא מחלק את האשראי בעסק חדש ל-3 סוגים:

המשמעות היא שיש מספר ספקי מימון בהתאם לסוג האשראי הנדרש. עם זאת, האשראי הנפוץ והמקובל ביותר בקרב עסקים חדשים היה ונשאר האשראי שניתן ע"י בנקים מסחריים.

איזה סוגי אשראי אפשר לקבל בבנקים מסחריים?

בבנקים מסחריים ניתן לרוב לקבל שני סוגים של אשראי:

א. אשראי במסגרת חשבון של העסק בבנק. אשראי זה ניתן מול ערבות של בעל העסק, הפקדה של המחאות דחויות, ניכיון המחאות או שעבודים למיניהם.

ב. אשראי שניתן במסגרת הלוואות שונות. הלוואות אלו ניתנות לרוב ע"י הבנק לצורך מימוש מטרה ספציפית בעסק, כך שההלוואות מוחזרות בתשלומים קבועים ושוטפים לאורך תקופה שנקבעה מראש. 

עם זאת, מכיוון שרוב הבנקים המסחריים קשורים לחברות אשראי ו/או חברות ליסינג שונות – ניתן לקבל אשראי גם במסגרת זו, למשל לצורך קניית רכבים לעסק, ציוד, מכונות ועוד. חשוב לזכור שתחום הליסינג לרכב אף הוא מתחלק לשני סוגים:

המשמעות היא שלקיחת אשראי בבנק מסחרי או באלמנטים הקשורים אליו (חברות אשראי, ליסינג וכו') צריכה להיעשות בכובד ראש ומתוך תכנון, מחשבה וידע ולא מתוך לחץ ו"כיבוי שריפות" בעסק.

לקבלת ייעוץ בתחום הנהלת חשבונות בירושלים לחצו כאן