יצירת קשר

מנהל חשבונות בירושלים - משה כהן.

כתובת: רחוב כנפי נשרים 3 גבעת שאול, קומה א', ירושלים.

טלפון: 02-6566705

פקס: 02-5837522

דואר אלקטרוני: MOS@neto.net.il