ההוצאות המוכרות לעסק בירושלים

תאריך פרסום: Jun 30, 2019 7:6:9 AM

אם אתם תושבי עיר הקודש וזמנכם יקר כי אתם מנהלים עסק עצמאי – בטח תשמחו לדעת שאתם יכולים לחסוך לעצמכם פנייה למנהל חשבון בירושלים בקלות. לפניכם הסבר לגבי ההוצאות המוכרות לעסק שלכם. אמנם כל ההוצאות האלו מוגדרות בפקודת מס הכנסה ובתקנות הרלוונטיות השונות, אבל לא צריך להיות מנהל חשבונות בירושלים כדי להבין אותן ולמעשה כל אחד יכול. גם אתם. בואו ונתחיל!

הוצאות מוכרות למס ומע"מ בכל עסק 

1. הוצאות מוכרות במלואן 

הכוונה להוצאות שוטפות שמטרתן יצירת הכנסה. למשל, קנייה של חומרי גלם, משכורות לעובדים, דמי שכירות, הוצאות תחזוקה, הוצאות משרדיות ועוד.

2. הוצאות מוגבלות בהכרה

הוצאות שוטפות שרשויות המס מכירים בחלקן, למשל הוצאות על אחזקת רכב, רכישת ביגוד, קניית כיבוד, אש"ל ואפילו נסיעות לחו"ל כאשר הן במסגרת מקצועית. 

3. הוצאות מעורבות

הוצאה שחלקה מקצועית וחלקה פרטית, כך שרק החלק העסקי מוכר לצרכי מס. למשל, אם אתם מנהלים את העסק מתוך בית המגורים שלכם – החלק היחסי של ההוצאות המשרדיות (מחושב לפי גודל המשרד יחסית לגודל הבית כולו) יוכר לצרכי מס. כאשר מדובר ב"עוסק מורשה" הוצאות מעורבות יכולות לקבל החזר מע"מ בהתאם לשימוש העיקרי שלהן, למשל בהוצאה שהיא עסקית בעיקרה יקוזז שני שליש מגובה המע"מ ובהוצאה פרטית – רבע. 

4. הוצאות הוניות

הוצאות שמיועדות להניב הכנסה עתידית, לשל רכישה של נכס, ציוד משרדי כמו מחשבים, מכונות ייצור ועוד. ההכרה בהוצאות אלו מתבצעת באופן חלקי בהתאם לאופי הנכס (הרכישה חייב להיות רלוונטית לעסק אחרת לא תוכר כלל לצרכי מס) ובהתאם לפחת שלו.

למשל, לפי תקנות מס הכנסה הפחת על מחשבים הוא 33% בשנה, כך שההוצאה המוכרת לצרכי מס כל שנה היא 33% ממחיר הרכישה המקורי.

הוצאות מוכרות למע"מ

במידה ואתם מוגדרים כ"עוסק מורשה" אתם יכולים לקבל החזרים גם על המע"מ ששילמתם, אבל עליכם להציג חשבונית שמעידה שההוצאה הייתה לצרכים עסקיים. לכן, למשל הוצאות עבור תשלומי שכר, רכישת רכב, אגרות שונות וארנונה אינן מוכרות לצרכי החזר מע"מ כי לא הוצאה חשבונית. בכל מקרה חשוב לזכור דבר אחד – אתם תקבלו החזר רק במידה והוצאות המע"מ שלכם היו גבוהות מהכנסות המע"מ. 

רוצים לנצל היטב ובצורה נכונה את מבנה ההוצאות בעסק שלכם? פנו למשה כהן, מנהל חשבונות בירושלים.