מנהל חשבונות סוג 3

ניהול חשבונות סוג 3

תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי באופן צמוד מאוד. השינויים החלים בעולם וצמיחתם של חברות ושל המגזר העסקי במדינות המפותחות (וגם מתפתחות) גורם לדרישה הולכת וגוברת למנהלי חשבונות מוסמכים בכל הרמות. עבודתם של מנהלי החשבונות היא בעיקר עבודת ביקורת על תהליכי ההכנסות וההוצאות שיש לכל ארגון או חברה. מנהלי החשבונות רושמים באופן מסודר ועקבי את כל הפעולות החשבונאיות בארגון מכיוון שלא רק מנהלי הארגון זקוקים לחומר זה לשם תכנון ופיקוח אלא גם מכיוון שרשויות המס, הביטוח הלאומי ומע"מ נדרשים לנתונים אלו כדי למסות את הכנסות העסק וכדי לגבות ממנו את המסים המגיעים להם על פי חוק.

הכשרתם של מנהלי חשבונות מסוג 3

מנהלי חשבונות מסוג 3 לומדים נושאים נוספים של מקצועות החשבונאות במשך כ-200 שעות לימוד אקדמאיות. לימודים ברמה זו של הנהלת חשבונות מהווים למעשה את לימודי ההמשך לכל מקצועות החשבונאות באשר הם. לאחר מכן מנהל החשבונות יכול להמשיך ללימודים של מנהל חשבונות מדופלם, רואה חשבון או יועץ מס. 

תכנית הלימודים של מנהלי חשבונות מסוג 3

חשבונאות פיננסית

התחייבויות תלויות, יעודות, עתודות, חברות, הפרשות ואירועים לאחר תאריך המאזן, השקעות בניירות ערך לזמן קצר, השקעות בניירות ערך לזמן ארוך, מימון, קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך, הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה, מרכז וסניפים, בסיסי דיווח ושיחזור חשבונות, ניתוח דוחות כספיים, יסודות ביקורת החשבונות, דוח על תזרים המזומנים, התקינה החשבונאית

חשבונאות מעשית ממוחשבת

ההסמכות ותעודות של מנהלי חשבונות מסוג 3

תעודת גמר מנהל חשבונות סוג 3 - ראשי

תעודת מקצוע - מנהל חשבונות סוג 3

אישור למקצוע - בוגר הקורס יהיה זכאי לתעודת מקצוע - מנהל חשבונות סוג 3 - ראשי.

משה כהן הנו מנהל חשבונות מדופלם/חשבונאי בכיר, צרו כאן קשר וקבלו שירותי הנהלת חשבונות מעולים ובראש שקט עוד היום...