מנהל חשבונות סוג 1+2

ניהול חשבונות סוג 1+2

תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי באופן צמוד מאוד. השינויים החלים בעולם וצמיחתם של חברות ושל המגזר העסקי במדינות המפותחות (וגם מתפתחות) גורם לדרישה הולכת וגוברת למנהלי חשבונות מוסמכים בכל הרמות. עבודתם של מנהלי החשבונות היא בעיקר עבודת ביקורת על תהליכי ההכנסות וההוצאות שיש לכל ארגון או חברה. מנהלי החשבונות רושמים באופן מסודר ועקבי את כל הפעולות החשבונאיות בארגון מכיוון שלא רק מנהלי הארגון זקוקים לחומר זה לשם תכנון ופיקוח אלא גם מכיוון שרשויות המס, הביטוח הלאומי ומע"מ נדרשים לנתונים אלו כדי למסות את הכנסות העסק וכדי לגבות ממנו את המסים המגיעים להם על פי חוק.

הכשרתם של מנהלי חשבונות מסוג 1+2

מנהלי חשבונות מסוג 1+2 לומדים את הבסיס של מקצועות החשבונאות במשך כ-400 שעות לימוד אקדמאיות. לימודים ברמה זו של הנהלת חשבונות מהווים למעשה את התשתית לכל מקצועות החשבונאות באשר הם. לאחר מכן מנהל החשבונות יכול להמשיך ללימודים של מנהל חשבונות סוג 3, מנהל חשבונות מדופלם, רואה חשבון או יועץ מס. 

תכנית הלימודים של מנהלי חשבונות מסוג 1+2

חשבונאות פיננסית

הכרות כללית עם כללי החשבונאות הבסיסיים והעקרונות החשבונאיים המקובלים בעולם הפיננסי. התהליך החשבונאי, החל מאיסוף המידע החשבונאי, הרישום שלו וסיווגו ועד לשלב עריכת הדוחות הכספיים המבוססים על המידע שנאסף ונרשם. עסקות במט"ח וטיפול בהפרשי שערי מטבע, שותפויות, עסקאות משותפות, משגור, חשבונות של מפעלים תעשייתיים, הנהלת חשבונות למוסדות ללא כוונת רווח, הנהלת חשבונות לרשויות מקומיות ולקבלנים כמו גם שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע ונושא התקינה החשבונאית.

תורת המסחר והמשק

מושגי יסוד בכלכלה, סוגי התאגדויות, מושגי יסוד בבנקאות וביטוח, שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי, מבוא למערכת המיסים בישראל.

חישובים מסחריים 

כלים מתמטיים חיוניים לשם יישום נכון של כללים חשבונאיים: חישובי רווח והפסד, חישובי הנחות, חישובי רבית, נכיון שטרות ושיקים לפירעון עתידי.

חשבונאות מעשית-ממוחשבת

יישום מעשי

יישום מעשי של נושאי הלימוד בחשבונאות פיננסית באמצעות תוכנת מחשב.

תנאי הקבלה ללימודים של מנהלי חשבונות מסוג 1+2

12 שנות לימוד או תעודה של 11 שנות לימוד ועמידה בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה של 11 שנות לימוד.

מי שעמד בבחינת בגרות במתמטיקה ביחידת לימוד אחת לפחות יהיה פטור מבחינת הכניסה. 

ההסמכות ותעודות של מנהלי חשבונות מסוג 1+2

תעודת גמר מנהל חשבונות סוג 1+2 (בסיסי+ מתקדם) מטעם התמ"ת 

תעודת מקצוע - מנהל חשבונות סוג 1+2

משה כהן הנו מנהל חשבונות מדופלם/חשבונאי בכיר, צרו כאן קשר וקבלו שירותי הנהלת חשבונות מעולים ובראש שקט עוד היום...