תעודות והסמכות


הנהלת חשבונות הוא תחום העוסק בתיעוד פעילותה הפיננסית של ישות חשבונאית באמצעות רישום התנועות הכספיות והלא כספיות שלה. בין עסקאות אלו ניתן למנות מכירות, רכישות, קבלות, הכנסות ותשלומים. ישנן שתי שיטות מקובלות לניהול חשבונות: מערכת הנהלת חשבונות חד-צידית ומערכת הנהלת חשבונות כפולה. עם זאת, ניתן לומר שכל סוג של רישום של עסקאות פיננסיות, מהווה ניהול חשבונות.

בדרך כלל, הנהלת החשבונות מבוצעת על ידי מנהל חשבונות אך אין לבלבל בין הנהלת חשבונות לבין חשבונאות (ראיית חשבון) העוסקת, בין היתר, בדוחות הנבנים על בסיס התנועות שנרשמות במערכת הנהלת החשבונות.

בתחום החשבונאות ישנם מספר רמות חשבונאיות

מנהלי חשבונות

  • יועץ מס - הוא אדם העוסק במתן ייעוץ בנושאי מסים, ובפרט מסייע במילוי דו"חות שיש להגיש לרשויות המס ובייצוג של נישומים בפני רשויות המס.

  • רואה חשבון - הוא מי שהוסמך על פי חוק לעסוק במקצוע ראיית החשבון, ותפקידו הוא ביצוע ביקורת על דוחות כספיים ומתן חוות דעת עליהם.

  • מנהל חשבונות סוג 1+2 - הנמוך ביותר לבעלי תפקידים שוליים ועזרה לבעל מקצוע בכיר יותר.

  • מנהל חשבונות סוג 3 - הסיווג המתאים לניהול עסק קטן באופן עצמאי.

  • מנהל חשבונות מדופלם/חשבונאי בכיר - חשבונאי בכיר - הסיווג הגבוה ביותר, הכולל לימוד חוקי המס, ומתאים לנהול עצמאי של חשבונות בעסק מורכב. משה כהן הוא מנהל חשבונות מדופלם. צרו איתו קשר כעת.