הכנה והגשה של הצהרות הון

כשעצמאי יוצא לדרך החדשה של פתיחת עסק משלו אחד החובות המוטלות עליו היא הגשת דו"ח הצהרת הון ראשונה. דו"ח הצהרת ההון מציג בפני רשויות המס את כל ההון המשפחתי של בעלי העסק בצירוף מסמכים המאמתים את הדברים כך שמתקבלת בפני הרשויות תמונה מוערכת כללית על ההון שנמצא בידי בעל העסק החדש. לאחר מכן, מדי תקופה יכולות הרשויות לבדוק באמצעות בקשות להכנה של הצהרות הון נוספות האם הגידול בהונו של העצמאי נובע מפעילות עסקיו או חס וחלילה מפעילות אסורה שלא דווחה לרשויות.

יש חשיבות לעריכת הצהרת ההון בצורה נכונה מכיוון והכנת הצהרת ההון בצורה עצמאית וללא התייעצות עם מנהל חשבונות, יכולה להביא, במקרים של דיווח שגוי ולא תקין לקנסות במקרה הטוב ולחקירה ארוכה, מתישה ולא נגמרת של הרשויות את הנישום שתלווה בשורה של דיונים ברשויות ובקשה להמצאה של מסמכים ושל הוכחות.

אם יסתבר לרשויות שיש פערים משמעותיים בין ההון המדווח בהצהרת ההון לבין ההון הקיים אצל הנישום ובלי סיבות משכנעות לגידול בהון - הרשויות, סביר להניח, יגיבו בהטלת קנסות חמורים ואף למעלה מכך, העניין עלול להגמר במאסר במקרים קיצוניים.

עצמאי? פנה עוד היום למנהל החשבונות משה כהן ובקש סיוע בהכנת הצהרת ההון שלך. צור קשר עוד היום.


הצהרת הון - מבנה הדו"ח

 • החלק הראשון של הצהרת ההון - רכוש והתחייבויות בעסק בו לא נערך מאזן

  • רכוש קבוע - לפי טופס פחת מעודכן.
  • רכוש שוטף – מלאי, חייבים, לקוחות, שטרות והמחאות עם זמן פירעון עתידי.
  • קופה ובנקים - אם מתנהל חשבון עסקי, יתרות עובר ושב, מטבעות חוץ, הלוואות, כרטיסי אשראי.
  • התחייבויות - ספקים, זכאים, מוסדות, עובדים.
 • החלק השני של הצהרת ההון - רכוש והתחייבויות בעסק בו נערך מאזן

  • השקעות בעסק פרטי - עצמאי.
  • הנהלת חשבונות כפולה עם דוחות כספיים.
  • השקעות בשותפויות.
  • השקעות בתאגידים משפטיים.
 • החלק השלישי של הצהרת ההון - רכוש והתחייבויות פרטיים

  • נכסי נדל"ן - כולל שיפוצים עד סכום מסויים.
  • חייבים - חברים, קרובי משפחה אחרים.
  • מזומנים ובנקים.
  • תוכניות חיסכון, קופות גמל ביטוחי חיים - חלק העובד בלבד.
  • כלי רכב, שייט, טייס.
  • תכולת בית ותכשיטים.
  • זכאים - חברים, קרובי משפחה, בנקים וכו'.
  • השקעות בניירות ערך בבורסה, השקעות ומזומנים במטבע חוץ.
  • פרטים כלליים - כספת, ייפוי כוח וכו'.