מאמרים

מאמרים מקצועיים על הנהלת חשבונות

מדריך לפתיחת עמותה בירושלים

פורסם: 8 בינו׳ 2021, 6:22 על ידי: Shauli Cohen   [ עודכן 8 בינו׳ 2021, 6:53 ]

אם אתם חושבים לפתוח עמותה בירושלים חשוב שתדעו איך עושים את זה נכון. זאת בדיוק הסיבה שהחלטנו לכתוב מדריך לפתיחת עמותה בירושלים. המשיכו לקרוא וגלו כל מה שרציתם לדעת (ולא העזתם לשאול) על פתיחת עמותה בירושלים, אך תחילה הסבר קצר לגבי עמותות (לאו דווקא כאלה שמשרדיהם בעיר הקודש).

עמותות הן סוגים של תאגידים (יכולים להיות מורכבים מבני אדם או מתאגידים אחרים) שחוברים יחדיו לצורך יישום של מטרה משותפת, לרוב מטרה ציבורית. יש 3 אלמנטים שמבדילים בין עמותות ובין תאגידים אחרים:

 1. עמותות פועלות לצורך יישום המטרות שמוגדרות בתקנוניהן.
 2. עמותות אינן מורשות לחלק את רווחיהן לעובדיהן ו/או לחבריהן. הן יכולות לצבור רווחים (למשל נכסים), אבל אלו צריכים לשמש לצורך קידום מטרות העמותה בלבד. לכן, יש להקפיד לכלול בתקנון העמותה את הסעיפים הבאים הנוגעים לכך: אי קבלת טובות הנאה ו/או רווחים ע"י חברי העמותה, הן תוך כדי פעילותה והן לאחר פירוקה.
 3. חברות בעמותה היא חברות אישית, כלומר היא אינה ניתנת להעברה והיא אינה מקנה זכויות קנייניות כלשהן בעמותה.

על פי חוק העמותות תש"ם, 1980, עמותה חייבת לכלול 3 גופים: אספה כללית, ועד מנהל וועדת ביקורת. העמותה כמובן יכולה לייסד מוסדות נוספים ע"פ שיקולה, אך עניין זה חייב שיהיה מוסדר בתקנון העמותה (פרטים מיד).

עמותות נחשבות ככאלה רק במידה והן נרשמו בפנקס העמותות ע"י רשם העמותות. לכן, הצעד הראשון בפתיחת עמותה בירושלים היא רישום העמותה ברשם העמותות.

צעד ראשון – רישום העמותה ברשם העמותות 

ראשית, עליכם לבחור שם לעמותה ומומלץ להציע 3 שמות בסדר יורד מבחינת עדיפות. כך במידה וברשם העמותות לא יאשרו את השם (למשל, כי כבר יש עמותה באותו שם, כי השם מטעה או פוגעני, כי יש זכויות יוצרים על שם זה וכו') יהיו לכם חלופות.

בנוסף, עליכם לציין את כתובת העמותה בישראל לצורך התכתבות עם רשם העמותות (השם הרשמי של מחלקת רישום העמותות במשרד המשפטים), לספק את תקנון העמותה (תקנון מצוי שאותו ניתן למצוא כאן או תקנון מיוחד) ולציין את מטרות העמותה ואת אופן יישומן.

לכן, רצוי לציין מטרות שאינן רק מוחשיות, אלא גם ברות יישום וכמובן שאינן פוגעניות. חשוב לזכור שעם הזמן ניתן לשנות את מטרות העמותה, אך תהליך זה מצריך את אישורה של האסיפה הכללית של העמותה ואישורר ע"י רשם העמותות/בית המשפט.

גם את התקנון ניתן לשנות לפי רצונכם בעתיד, אך גם שינוי זה מצריך נקיטת פעולות: קיומה של אספה כללית בנוכחות כל חברי העמותה ואישור של רשם העמותות.

וכמובן – יש למלא בטפסים המתאימים את שמות המייסדים (לרבות פרטיהם האישיים, הוכחה שאין להם רישום פלילי והתחייבות לפעול ע"פ חוק) ולהצהיר על נכונותם בפני עו"ד, הן לשמש כחברי ועד בעמותה והן לייסד אותה.

מומלץ לרשום 7 אנשים שכולם מעל גיל 18 בתור מייסדי העמותה ומיד נסביר למה. לסיום יהיה עליכם לצרף לבקשה קבלה שמאשרת תשלום של אגרת הרישום (אפשר לשלם אותה דרך הלינק הזה, בבנק הדואר או בבנקים השונים). את כל המסמכים + קבלה יש לשלוח לרשם העמותות עם חתימות מייסדי העמותה ו/או עו"ד מיופה כוח.

שימו לב למלא באופן ברור את שם האדם המשלם, מספר תעודת הזהות שלו וכתובת המגורים שלו. עם פרסום ההודעה הרשמית על רישום העמותה ברשומות (לרוב תוך כ-3 חודשים) אתם תקבלו את תעודת הרישום. קחו בחשבון שתשלום דמי הרישום הוא אמנם חד-פעמי, אבל משתנה לפי אופי העמותה:

 • עמותה שתקציבה השנתי לא עולה על 300,000 ₪ ואינה מעסיקה עובדים בשכר בשנת פעולתה הראשונה – 490 ₪ נכון לשנת 2019
 • עמותה שתקציבה השנתי עולה על 300,000 ₪ ומעסיקה עובדים בשכר בשנתה הראשונה – 943 ₪ נכון לשנת 2019

בנוסף, תדרשו גם לשלם אגרה שנתית שעומדת על כ-1500 ₪. חשוב לזכור שמילוי שגוי של הטפסים או דילוג על חלק מהסעיפים (הן כאשר מדובר ברשם העמותות והן כאשר מדובר במע"מ ובמס הכנסה) יגרום לעיכוב התהליך, כך שאתם תקבלו את הטפסים בחזרה ותאלצו למלא אותם שוב.

למשל, שוברי תשלום מבנק הדואר שלא כתוב עליהם "לרשם העמותות" (אלא "ללקוח" או "הודעת זיכוי") לא יתקבלו.

לכן, כדאי למנוע עיכובים מיותרים ולזרז את התהליך מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע, הן כאשר מדובר בשליחת הטפסים באמצעות הדואר והן כאשר מדובר במילוי מקוון בקישור הזה.

שימו לב - אמנם ניתן למלא את הטופס באופן מקוון, אך את הבקשה עצמה יש להדפיס ולהגיש לרשם העמותות.

בנוסף, לכל צרה שלא תבוא - כדאי לשמור סט נוסף של מסמכים עם החתימות המקוריות של מייסדי העמותה בכספת, אצל העו"ד המלווה או בכל מקום אחר שמוסכם על חברי העמותה.

צעד שני – רישום העמותה במע"מ

לצורך פתיחת תיק במע"מ וקבלת תעודת רישום (טופס 805) עליכם להמציא את המסמכים האלה:

 1. טופס 24 (טופס בקשה לרישום מלכ"ר במס ערך מוסף) מלא וחתום
 2. צילום של אישור רישום העמותה ברשם העמותות
 3. תקנון העמותה כפי שאושר ע"י רשם העמותות
 4. אישור מהבנק על פתיחת חשבון בנק לעמותה
 5. חוזה שכירות למשרדי העמותה
 6. טופס חתום ע"י רשם העמותות של מינוי חברים לעמותה
 7. פרוטקול חתום ע"י עו"ד או רו"ח של מורשי החתימה בעמותה
 8. מאזן כספי של העמותה. אם לעמותה טרם יש מאזן – ניתן לספק תחזית של הכנסות והוצאות כולל פירוט מקורות המימון שלה.
 9. ייפוי כוח במידה ורישומה ברשויות המס נעשה ע"י רואה חשבון
 10. חותמת העמותה.

צעד שלישי – רישום העמותה במס הכנסה

לאחר רישום העמותה במע"מ יש לפנות לפקיד השומה בירושלים לצורך רישומה במס הכנסה. כאן תדרשו למלא טופס 4436 - פתיחת תיק לתאגיד.

חוק העמותות תש"ם, 1980 אמנם דורש שלכל עמותה יהיו רשומים לפחות 2 מייסדים לצורך רישומה, אבל רצוי ומומלץ לגייס 7 מסיבות של מיסוי.

הסיבה לכך היא שע"פ תקנות מס הכנסה עמותה רשומה (ע"ר) נחשבת למוסד ציבורי שחייב במס. לכן, עדיף להגדירה מראש כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח שנחשב פטור ממס), אך כדי לעשות זאת יש צורך ב-7 אנשים שיירשמו כמייסדים.

שימו לב – במידה והעמותה שלכם צפויה להעסיק עובדים ו/או לנכות מס במקור מספקיה, עליכם לפתוח תיק ניכויים לצורך דיווח על שכר העובדים ולצורך תשלום מיסים.

עם זאת, במידה וסך כל המשכורות בעמותה יהיה נמוך מ-180,000 ₪ בשנה – אינכם חייבים לשלם מס שכר ובמידה ועשיתם זאת תוכלו לקבלו בחזרה.

עם השלמת התהליך במס הכנסה תקבלו אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים עבור העמותה. במידת הצורך תוכלו להיעזר במדריך מע"מ למלכ"רים שהוציאה רשות המיסים.

חשוב לזכור שההקמה של העמותה היא רק תחילת הדרך וכי עמותה כמו כל ישות עסקית אחרת נדרשת להתנהלות שוטפת מול הממשלה, ביטוח לאומי, משרדי מע"מ ורשויות המס. כדי להימנע מטעויותשיעלו הרבה כסף בהמשך (קנסות וכדומה) יש כבר מראש לקחת מנהל חשבונות ירושלמי מנוסה שיוכל לחסוך לכם הרבה כסף, טרחה וזמן יקר. יש לכם הרי עסק לנהל, לא?

מדריך לפתיחת חברה בע"מ בירושלים

פורסם: 3 בדצמ׳ 2020, 19:01 על ידי: Shauli Cohen   [ עודכן 3 בדצמ׳ 2020, 19:26 ]

אם אתם מתגוררים באזור ירושלים וחושבים על פתיחת חברה בע"מ, יש כמה דברים שכדאי שתדעו מבחינה חשבונאית. החלטנו להרים את הכפפה ולכתוב מדריך לפתיחת חברה בע"מ בירושלים שיכלול את כל המידע הנדרש. אנחנו מקווים שמדריך זה יסייע לכם לבצע את תהליך פתיחת החברה בע"מ בירושלים במהירות, בקלות ובעיקר – בצורה הנכונה ביותר. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לקרוא ולגלות כל מה שרציתם לדעת (ואולי אפילו לא ידעתם לשאול) על מה שכרוך בכך

מה זה בכלל חברה בע"מ?

חברה ככלל היא ארגון עסקי שמנהלים אותו אנשים בעלי מטרות ואינטרסים עסקיים משותפים, לרוב מדובר ברווח כלכלי כלשהו. זוהי ישות מלאכותית שנושאת בזכויות ובחובות, אך יש לה אישיות משלה שאינה קשורה לבעליה.

החוק מבדיל בין חברה מוגבלת לחברה שאינה מוגבלת באופן הבא:

 • חברה שאינה מוגבלת – כל השותפים בחברה נושאים באחריות אישית
 • חברה מוגבלת – לפחות שותף אחד בחברה נושא באחריות אישית

כדי להסיר מבעלי החברה אחריות משפטית אישית במקרה של בעיות, חובות והפסדים החברה מוגדרת כ-בע"מ, ראשי תיבות של בערבות מוגבלתבחברה בע"מ אחריות בעליה מוגבלת לסכום שהם שהשקיעו בה. לא בכדי רוב החברות בישראל מוגדרות באופן הזה.

חשוב לזכור שמכיוון שחברה בע"מ היא גוף משפטי היא מתקיימת מתוקף חוק. במקרה זה חוק החברות. לכן, רק עם רישום החברה ואישורה ברשם החברות היא נכנסת לפעילות.

מה ההבדל בין עוסק מורשה, עמותה וחברה בע"מ? 

החוק הישראלי מכיר במספר סוגים של התארגנויות עסקיות. למשל, עמותה היא לרוב התארגנות שלא למטרת רווח. עם זאת, שותפות מכל סוג שהיא לרוב ניהול עסקי למטרת רווח כספי. ההבדל העיקרי בין עוסק מורשה לחברה בע"מ הוא הפן המשפטי. חברה בע"מ נחשבת לגוף משפטי שעומד בפני עצמו, כך שהיא אינה רשומה על שם אדם מסוים (למשל בעל העסק).

לכן, במקרה שהחברה נקלעת לחובות ולהפסדים – הם אינם נרשמים על שם בעל העסק, אלא על שם החברה. המשמעות היא שהחובות וההפסדים נצברים לחובת החברה, כך שבעל החברה במקרים מסויימים אינו נדרש לשלם אותם מכיסו והוא חסין מתביעה אישית.

לעומתו, כאשר מדובר בבעל עסק שמוגדר כעוסק מורשה החובות נרשמים על שמו, כך שבכל מקרה בעל השלכות כלכליות – בעל העסק ונכסיו (הבית, קרן ההשתלמות, הרכב, קרן הפנסיה וכו') עלולים לשלם את המחיר תרתי משמע.

עם זאת, חברה בע"מ מחויבת על פי חוק לנהל ספרים ולהירשם אצל רשם החברות – אלמנטים שאינם חלים על עוסק מורשה או על שותפות.

למשל, עוסק מורשה יכול לעשות שימוש בתוכנה להנהלת חשבונות בלבד, אך חברה בע"מ מחויבת להשתמש בשירותי מנהל חשבונות שמנהל הנהלת חשבונות כפולה וכן ברואה חשבון להגשת דוחות שנתיים ולייצוג.

כמו כן, יש הבדל בתחום המיסוי. המס המוטל על חברה נמוך יחסית. המס השולי של עסק שמוגדר כעוסק מורשה יכול להיות 50% ומעלה (כאשר מוסיפים לכך תשלומים למוסד לביטוח לאומי הוא אף יכול להגיע לגובה של כ-65%). לעומת זאת, חברה בע"מ נדרשת רק לתשלום מס חברות בגובה 23% נכון ל-2020. זאת במידה לא מושכים את כל הרווחים ומשאירים אותם בחברה. 

מתי כדאי לפתוח חברה בע"מ?

פתיחת חברה בע"מ מומלצת באחד או יותר מהמצבים הבאים:

 • במידה והצפי להכנסות ולרווחים הוא גבוה. למשל, אם מחזור הפעילות צפוי להיות יותר מ-1.5 מיליון ₪ בשנה או שהרווח צפוי להיות יותר מ-500,000 ₪ בשנה.
 • אם אתם מעוניינים בגיוס משקיעים לעסק, למשל באמצעות הכנסתם כשותפים בעלי מניות.
 • אם אתם מעוניינים להשקיע חזרה בחברה חלק מרווחיה העתידיים.
 • אם לעסק שלכם יש אחריות שיכולה להשליך עליכם באופן אישי.

החסרונות של חברה בע"מ

אמנם לפתיחת חברה בע"מ יש מגבלות (למשל לבעלי החברה אסור למשוך את הכסף שהתקבל מהפחתת שיעור המס כדיבידנד), כך שלא כל עצמאי מתאים להיות בעלים של חברה בע"מ ולא כל פעילות עסקית מתאימה לכך.

בנוסף, לפתיחת חברה בע"מ יש עלויות כספיות רבות. למשל, תשלום אגרה, תשלום עבור אנשי מקצוע (רואי חשבון ויועצי מס כחלק מחובת הנהלת החשבונות הכפולה, יועצים משפטיים ועוד).

כאמור, חסרון נוסף טמון בעבודה שבעל החברה בע"מ הוא זה שנושא באחריות לגביה, הן לגבי הניהול השוטף, הן לגבי ההצלחה או הכשלון העסקי, הן בכל הנוגע לתשלום חובות לנותני שירותים, עובדים וספקים. וכמובן שבל נשכח את הבירוקרטיה...

היתרונות של חברה בע"מ 

עם זאת, לפתיחת חברה בע"מ יש גם יתרונות רבים למשל, הפחתת שיעור המס מאפשרת לבעלי החברה תזרים מזומנים לצרכים שונים, למשל פיתוח עסקי, הרחבה של ההשקעות ועוד.

כמו כן, פעילות במסגרת חברה בע"מ מאפשרת המשכיות עסקית, למשל ניהול של העסק ע"י בעלי מניות, בני משפחה, חברי דירקטוריון ועוד. 

בנוסף, חברות בחו"ל משתפות לרוב פעולה בישראל עם חברות בע"מ ולא עם עוסקים מורשים/עוסקים זעירים/חברות בשותפות, כך שאם אתם חושבים על פריצה לשווקים בינלאומיים – פתיחת חברה בע"מ היא האופציה העדיפה מבחינתכם.

כמובן שמומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע באזור מגוריכם לפני פתיחת חברה בע"מ (למשל הנהלת חשבונות בירושלים), בעיקר כי כדאיות ההקמה תלויה באלמנטים שונים. למשל: ההכנסות הצפויות של החברה בהתאם לתוכנים העסקית, שיעור הדיבידנד שאותו יכול למשוך בעל השליטה ועוד. וכמובן שיש לכך גם משמעות כלכלית ברמת המאקרו. הרעיון הוא שפתיחת חברה בע"מ מורידה את הסיכון הפיננסי – מה שמביא לפעולה כפולה: 

 • מחד - עידוד ההקמה של חברות ועסקים ע"י משקיעים ויזמים 
 • מאידך - צמיחה ופיתוח הכלכלה הישראלית באמצעות עסקים קטנים. 

איך מחליטים איזה חברה בע"מ לפתוח?

יש שני סוגים של חברה בע"מ : חברה בע"מ שהיא מוגבלת במניות וחברה בע"מ שאינה מוגבלת במניות. רוב החברות בע"מ בישראל מוגבלות במניות (האופציה הראשונה), אך הבחירה חייבת להיעשות באופן מקצועי בתיאום עם בעלי מקצוע בתחום החשבונאות.

 אם אתם חושבים לפתוח חברה בע"מ בירושלים ובאזור זה מומלץ להתייעץ עם יועץ מס, רואה חשבון או הנהלת חשבונות בירושלים

אלמנטים ייחודיים בפתיחת חברה בע"מ

אלמנט ראשון שיש לקחת בחשבון בפתיחת חברה בע"מ הוא שם החברה. ראשית אסור לבחור בשם שעלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. 

שנית, יש לבחור בשם שאינו דומה או זהה לשם שקיים בשוק, כלומר שם שאינו תפוס ע"י חברה אחרת או נושא את סימנה המסחרי. שימוש בשם שכבר קיים יכול לגרום להטעייה ולפגוע בזכות הקניינית של חברה כלשהי – מה שאסור ע"פ חוק. 

הדרך הטובה ביותר היא לבדוק את זמינות השם באמצעות עו"ד (עדיף עו"ד שמתמחה בדיני חברות) שיעיין ברשם החברות או באופן עצמאי דרך האינטרנט באתר רשם החברות.

אלמנט נוסף הוא התקנון. כל חברה בע"מ חייבת תקנון, כלומר הסכם בכתב בין מחזיקי/בעלי המניות בחברה (כאשר מדובר בחברה שהיא מוגבלת במניות שאלו כאמור רוב החברות בישראל) ובין החברה עצמה.

התקנון מהווה חוזה בין בעלי המניות ובין החברה ובין בעלי המניות עצמם, אך חשוב לזכור שתקנון החברה בע"מ נכנס לתוקף מרגע אישורו אצל רשם החברות.

תקנון זה מכיל לרוב את 4 הסעיפים הבאים: ( כמובן שניתן להוסיף סעיפים נוספים לתקנון במידה ובעלי החברה הסכימו על כך) :

 • השם של החברה
 • המטרות של החברה (כל עיסוק חוקי שאינו פוגע ברגשות או בתקנת הציבור)
 • ההון הרשום של מניות החברה, כלומר סוג המניות ומספרן.
 • הגבלת אחריות
האלמנט האחרון בפתיחת חברה בע"מ הוא מינוי דירקטור או דירקטורים שמרכיבים את דירקטוריון החברה. הדירקטוריון הוא זה שמחליט על מדיניות החברה, כך שהוא זה שקובע הלכה למעשה את פעילות החברה ואת עתידה.

רישום ברשם החברות

רישום ברשם החברות הוא תהליך פרוצדורלי שמצריך הגשת מסמכים שונים לרשם החברות (פירוט מיד). מסמכים אלו מכין עו"ד שמתמחה בדיני חברות והם מוגשים לרשם החברות, הגוף הרגולטורי שמפקח על החברות ממקום מושבו בבניין כלל בירושלים.

המסמכים כוללים פרטים מזהים על החברה, מטרותיה, ההון ההתחלתי שלה, אחריות בעליה ועוד. בין המסמכים אותם יש להגיש לרשם החברות (ניתן לעשות זאת באופן עצמאי, באמצעות שליח או באמצעות הדואר):

 1. טופס לרישום חברה שכולל את חתימת בעלי החברה ואת אישורו וחתימתו של העו"ד. בטופס זה יש לציין האם החברה היא מוגבלת (בע"מ) או שאינה מוגבלת
 2. הצהרה חתומה ע"י עו"ד של בעלי המניות בחברה (כל אחד מהם בנפרד) המעידה על כשירותם החוקית להחזיק במניות החברה, כלומר שאין להם הגבלה חוקית כלשהי לעשות זאת.
 3. בקשה חתומה ע"י עו"ד לרישום חברה חדשה.
 4. טופס הצהרה של הדירקטורים בחברה (כל אחד מהם בנפרד) שכולל חתימה של העו"ד, כך שהוא מהווה אישור דה-פקטו להרכב הדירקטורים של החברה.
 5. תקנון החברה חתום ע"י עו"ד.
 6. טופס הגשת מסמכים – טופס שכולל את פרטי יצירת הקשר עם החברה ו-3 חלופות לשם החברה. טופס זה צריך להיות חתום ע"י שני אישים: מגיש הבקשה ועו"ד.
במידה ושולחים את הטפסים בדואר יש לשמור על אישור קבלתם ברשם החברות. שימו לב – רישום ברשם החברות כרוך בתשלום. נכון לסוף שנת 2020 הוא כולל שני אלמנטים:

אישור הרשם יישלח לכתובת החברה בתעודה שנקראת תעודת התאגדות ושנושאת מספר רישום: במקרה של חברה ציבורית מספר זה יהיה תחת האותיות ח.צ ובחברה פרטית תחת האותיות ח.פ.

איך מקימים חברה בע"מ בירושלים?

בקשה לרישום חברה בע"מ ניתן להגיש ב-4 דרכים:
 • משלוח באמצעות הדואר לרשות התאגידים בירושלים. כתובת: ירמיהו 39, טלפון *5601. (מגדלי הבירה קומה 10, בניין 1, ת.ד 28178 מיקוד 9128101).
 • הפקדה בתיבת הדואר של לשכת ירושלים.
 • בקשה במהלך זמני קבלת קהל בלשכת רשם החברות בירושלים
 • הגשה באמצעות האינטרנט באתר רשם החברות

חשוב לזכור שההקמה היא רק תחילת הדרך וכי חברה בע"מ נדרשת להתנהלות שוטפת מול הממשלה, ביטוח לאומי, משרדי מע"מ ורשויות המס. למשל, יש לפתוח תיק ניכויים לחברה, לדווח באופן חודשי למס ערך מוסף, לדווח ולשלם מס הכנסה וביטוח לאומי. כדי להימנע מטעויות יש כבר מראש לקחת מנהל חשבונות מנוסה שיוכל לחסוך לכם הרבה כסף, טרחה וזמן יקר. יש לכם הרי עסק לנהל, לא?

מדריך לפתיחת עוסק מורשה בירושלים

פורסם: 8 בספט׳ 2020, 2:40 על ידי: Shauli Cohen   [ עודכן 8 בספט׳ 2020, 2:40 ]

עוסק מורשה הוא עצמאי שהיקף ההכנסות שלו נכון ל-2020 הוא מעל 100,491 ₪ בשנה. עם זאת, ישנן מקצועות (לרוב מקצועות חופשיים כמו אדריכלות, ראיית חשבון, רפואה והנדסה) שהעוסקים בהם מחויבים להירשם כ"עוסק מורשה" ללא תלות ברמת ההכנסה שלהם.

מה המשמעות של הגדרה כעוסק מורשה? 

לעוסק מורשה יש משמעות הן מבחינת המס והן מבחינת החובות:

 • המס – עוסק מורשה משלם מס על הרווח השנתי בסוף השנה, כאשר המס השולי המקסימלי ע"פ מדרגות המס הוא 48%. כאשר מוסיפים לכך את התשלומים למוסד לביטוח לאומי – המס יכול להגיע לגובה של כ-65%.
 • החובות – אם לעסק שבעליו מוגדר כעוסק מורשה יש חובות הם נרשמים ע"ש בעל העסק, כך שיש סכנה שיהיו לכך השלכות כלכליות עליו ועל נכסיו (הבית, הרכב, קרן הפנסיה וכו'). המשמעות היא שבעל העסק משלם את המחיר הכלכלי בעצמו במידה וקורה משהו לעסק (למשל תביעה של צד ג')

אם אתם רוצים לחסוך בתשלום המס, להבטיח את עצמכם במקרה של חובות, לגייס משקיעים לעסק או רוצים להשקיע מהרווחים הצפויים חזרה בעסק - כדאי שתשקלו את פתיחת העסק כחברה בע"מ. למשל, חברה בע"מ משלמת רק 25% מס ובמקרה של חובות הבעלים אינם נושאים באחריות.

עם זאת, כדי לעשות זאת בחוכמה כדאי שתתייעצו עם רואה חשבון או מומחים להנהלת חשבונות 

למי כדאי להיות מוגדר כעוסק מורשה? 

אם אתם מתכננים לפתוח את העסק העצמאי הראשון שלכם – מומלץ שתוגדרו ברשויות השונות בתור עוסק מורשה. זה לא רק זול, קל ומהיר הרבה יותר, אלא גם דורש מכם הגשת דו"חות לרשויות השונות שמיד נפרט לגביהם. חשוב לזכור שניתן להיעזר ברואה חשבון כדי להגיש את הדו"חות הנ"ל, כך שהגדרה שלכם בתור עוסק מורשה חוסכת לכם הרבה כאבי ראש, זמן וכסף.

איך עושים את זה בירושלים? לפניכם כל התשובות. חשוב לזכור שניתן לפנות לרואה חשבון שמתמחה בהנהלת חשבונות בירושלים כדי שיעשה זאת עבורכם, כך שתימנעו מטעויות הן בשלב פתיחת התיק והן במהלך חיי העסק (למשל בהגשת דוח"ות למס הכנסה, התנהלות מול הרשויות ועוד).

המדריך הזה מיועד למי שמעוניין לעשות זאת באופן עצמאי. שימו לב – אם בחרתם לעשות זאת באופן עצמאי עליכם להגיע פיזית למשרדיים השונים. שליחת שליח או מיופה כוח אינה קבילה.

שלב ראשון – פתיחת תיק במשרדי מס ערך מוסף בירושלים (מע"מ)

כדי לפתוח תיק במע"מ בתור עוסק מורשה בירושלים עליכם להצטייד ב-3 מסמכים:

 • תעודת זהות של בעל העסק כולל הספח
 • אישור קיום חשבון בנק. ניתן לעשות זאת באמצעות צילום של צ'ק מבוטל או אישור מהבנק. במידה ולבעל העסק חשבון בנק בשותפות עם אדם אחר (בן/בת זוג, שותף עסקי וכו'), עליו להיות נוכח במעמד פתיחת התיק ולחתום על טופס שבו הוא מביע את הסכמתו.
 • מסמך מזהה על הנכס שבו נמצא העסק. למשל, חוזה שכירות חתום במידה והעסק נמצא בנכס שכור, חשבון ארנונה או חשמל ע"ש בעל הנכס במידה ומדובר בנכס בבעלותכם/בבעלות בני משפחתכם.

כמו כן, במשרדי מע"מ בירושלים (פרטים מיד) תדרשו למלא טופס בן 4 חלקים:

 • החלק הראשון כולל פרטים אישיים ופרטים על הנכס. למשל, שם העוסק המורשה, מספר תעודת הזהות שלכם, כתובת המגורים שלכם, טלפון שלכם ושל העסק, שם העסק וכתובת העסק.
 • החלק השני מתרכז בעסק עצמו ובו תדרשו לפרט את תחום העיסוק של העסק, את מחזור העסקאות השנתי הצפוי ועוד.
 • החלק השלישי כולל פרטים על תאריך פתיחת העסק
 • החלק הרביעי כולל אישור על נכונות הפרטים באמצעות חתימה ותאריך 

משרדי מס ערך מוסף בירושלים 

 • כתובת – כנפי נשרים 66 (בית כנפי האלה), ת.ד. 34014 מיקוד 91340 
 • טלפון – 074-7619848 או *9848
 • פקס - 076-8094014
 • שעות קבלת קהל – ימים א ו-ה בשעות 08:30-13:00, ימים ב ו-ד בשעות 08:30-13:00 ו-15:00-18:00 

טיפ לפותחי תיק עוסק מורשה במס ערך מוסף

עסק שמוגדר כעוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס. לכן, אם רוב ההוצאות שלכם צפויות להיות מורכבות בעיקר מחשבוניות מס ולא מהוצאות שלא יכולות להתקזז במע"מ (למשל תשלום ארנונה) – יש לכם יתרון.

במקרים אלו סכום המע"מ שלא קוזז מתווסף לסכום ההוצאה, כך שהרווח שמחושב לצורך תשלום המס נחשב נמוך יותר ובהתאם תשלום המס. לפרטים נוספים מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או הנהלת חשבונות בירושלים.

שימו לב – עוסק מורשה למעשה משלם מס ערך מוסף פעמיים: פעם אחת בהתאם למחזור העסקאות שלו ופעם שנייה בהתאם לעסקאות שביצע (מס הערך המוסף שגבה מהלקוחות שלו). כמו כן, הוא משלם מע"מ תשומות, כלומר מס ערך מוסף על ההפרש בין הרכישות וההוצאות השוטפות שלו.

מתלבטים אם זה משתלם לכם או שכדאי להיות מוגדרים כעוסק פטור? צרו קשר עם רואה חשבון או עם מומחים להנהלת חשבונות בירושלים 

שלב שני – פתיחת תיק במשרדי מס הכנסה בירושלים

כדי לפתוח תיק כעוסק מורשה במשרדי מס הכנסה בירושלים תדרשו למלא את טופס 5329. טופס זה כולל פרטים אישיים והצהרה שלכם על מקורות הכנסתכם. טופס זה מחולק ל-3 חלקים:

 • החלק הראשון כולל פרטים אישיים שלכם: שם, טלפון, מצב משפחתי, כתובת מגורים וכו'.
 • החלק השני כולל פרטים על העסק כמו תאריך פתיחה, מחזור עסקאות צפוי, מספר עובדים וכו'.
 • החלק השלישי הוא אישור נכונות הפרטים באמצעות שם וחתימה שלכם 

משרדי מס הכנסה בירושלים

 • כנפי נשרים 66 טלפון – 02-6545111
 • יפו 236 טלפון 02-5019222 

שלב שלישי – פתיחת תיק עוסק מורשה במוסד לביטוח לאומי

כדי לפתוח תיק כעוסק מורשה במוסד לביטוח לאומי עליכם למלא את טופס 6101. טופס זה מחולק ל-4 חלקים:

 • החלק הראשון כולל את הפרטים האישיים שלכם
 • החלק השני כולל דיווח על מצבכם המקצועי (שכירים, סטודנטים, מובטלים וכו') בשנים האחרונות וכן את רמת הכנסתכם בכל עיסוק
 • החלק השלישי כולל פירוט לגבי עבודתכם בעסק. למשל, כמה שעות עבודה אתם צפויים להקדיש לו, מה תהיה הכנסתכם הצפויה ועוד.
 • החלק הרביעי הוא אישור נכונות הדברים באמצעות שם וחתימה

משרדי המוסד לביטוח לאומי בירושלים 

 • בן שטח 4
 • בן סירא 6
 • בר לב 16 
 • לכל הסניפים האלה יש מספר טלפון אחיד - 02-6755633 

מתי לפתוח תיקים ברשויות השונות?

מומלץ לפתוח את התיקים ברשויות השונות כחודש לפני פתיחת העסק מסיבה אחת – לרשויות השונות לוקח כחודש לאשר את הטפסים. שימו לב – כל רשות תשלח לכם מסמכים אחרים באופן הבא:

מס ערך מוסף

יישלח אליכם מכתב שיאשר פתיחת תיק ופנקס דיווח דו-חודשי או חד-חודשי (תלוי בהיקף ההכנסות השנתיות הצפויות שלכם) .חשוב לזכור שדיווח למס ערך מוסף יש לבצע תוך 15 יום מתום התקופה המדווחת. למשל, אם תקופת הדיווח היא חודשיים הדיווח נערך בהתאמה פעם בחודשיים, כך שיש להגיש את הדיווח למע"מ תוך 15 יום מסיום תקופה זו. עם זאת, דיווח מקוון ניתן לבצע תוך 19 יום מתום התקופה המדווחת.

מס הכנסה

יישלח אליכם מכתב המאשר פתיחת תיק עצמאי ופנקס מקדמות. את המקדמות יש לשלם בהתאם אחוז שנקבע לתחום העיסוק שלכם. הדיווח למס הכנסה יהיה כל חודש או חודשיים בהתאם לאופי ולגודל של העסק שלכם.

מוסד לביטוח לאומי

תישלח אליכם דרישת תשלום ומכתב שמפרט את התשלום החודשי שעליכם לשלם 

דגשים בדיווח

מס ערך מוסף

את הדו"חות למס ערך מוסף יש להגיש בבנק (כולל בנק הדואר) או באמצעות מיופה כוח של רשות המיסים. חשוב לזכור שהדיווח חייב להתבצע בזמן ולהיות אותנטי אחרת מסתכנים בסנקציות. למשל, כל איחור בהגשת הדו"ח יכול לגרור קנסות, הוספה של הפרשי הצמדה וריביות לתשלום ובמקרים של איחורים חוזרים ונשנים אפילו כתב אישום! בנוסף, דיווח כוזב יכול לגרור שימוש באמצעי ענישה מצד רשות המיסים.

חשוב לזכור שחובה לדווח למע"מ גם אם לא הייתה פעילות עסקית כלשהי בתקופה המדווחת (דו"ח אפס). עם זאת, במידה והעסק מגיש דו"ח אפס במשך 2 תקופות דיווח רצופות – ניתן לפנות למשרדי המע"מ לצורך הקפאת הדיווח.

זקוקים לעזרה? פנו אלינו

למה כדאי שהנהלת החשבונות שלכם תהיה קרובה אליכם?

פורסם: 12 ביולי 2020, 4:51 על ידי: Shauli Cohen   [ עודכן 12 ביולי 2020, 4:52 ]

כבעלי עסק התפקיד שלכם הוא לנהל את העסק באופן שוטף, לפתח את העסק ולעשות הכל כדי שהוא יהיה מצליח. המשמעות היא שכל דקה שאתם לא משקיעים בעסק שלכם היא דקה אבודה. ובמילים אחרות - כל עיסוק בביורוקרטיה גוזל מכם משאבים וזמן (שכידוע שווה כסף) על חשבון העסק.

אחד האלמנטים שמונעים מכם להשקיע את הכוחות שלכם בעסק הוא תחום הנהלת החשבונות. אם אתם לא מחזיקים מנהל חשבונות בעסק עליכם לקרב את הנהלת החשבונות אליכם.

הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא פשוטה - לשכור את שירותיה של הנהלת חשבונות שנמצאת כמה שיותר קרוב לביתכם או לבית העסק. למשל, אם אתם גרים בירושלים כדאי שתשכרו את שירותיה של הנהלת חשבונות בירושלים, אם אתם גרים בגוש עציון - הנהלת חשבונות בגוש עציון וכן הלאה וכן הלאה.

למה כל כך חשוב שהנהלת החשבונות תהיה קרובה אליכם?

הנה 2 דוגמאות על קצה המזלג.

חתימות על מסמכים רשמיים

כדי לאמת את אמיתותם של מסמכים חשבונאיים שונים יש לחתום על חלקם פיזית. למשל, עסק שמוגדר כעוסק פטור הוא לכאורה כמשתמע משמו פטור מאלמנטים חשבונאיים רבים, אבל לא כך הדבר. גם עוסק פטור עדיין מחויב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, דו"ח שנתי למס ערך מוסף, טופס הצהרת הון, בדיווחים שוטפים למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה ועוד.

וכמובן שעסק שמוגדר כעוסק מורשה או חברה בע"מ מחוייבים בהגשת דוח"ות נוספים, מה שהופך את הביקור בהנהלת החשבונות לבלתי נמנע. רק חשבו כמה כסף וזמן תוכלו לחסוך במידה והנהלת החשבונות תהיה קרובה אליכם פיזית.

מסירת חשבוניות הוצאות להנהלת חשבונות

כל עסק צריך להזדכות על הוצאות. איך עושים זאת? מבקשים מכל הספקים חשבוניות מס ומגישים אותן להנהלת החשבונות. נכון, את החשבוניות האלו ניתן לשלוח להנהלת החשבונות בדואר ולא במסירה אישית, אבל תמיד יש אפשרות שהם ילכו לאיבוד. אם זה קרה, תתכוננו לא לישון בלילה - המשמעות במקרה כזה היא פניה נוספת לכל הספקים שלכם ובקשה שיוציאו העתקים על החשבוניות. תהליך שכרוך בהרבה זמן, אנרגיה וכאבי ראש שאפשר למנוע בקלות.

ואם אתם חושבים לחסוך לעצמכם את כל הטרחה באמצעות הנהלת חשבונות וירטואלית זו טעות. הנהלת חשבונות וירטואלית אינה יכולה לעשות את כל זה מסיבה אחת - יש אלמנטים שבהם נדרש מגע יד אדם כמו פתיחת תיקים ברשויות השונות, תיקון טעויות של תשלומי מס מיותרים ועוד.

אין עדיין תחליף למנהל חשבונות מקצועי. אם העסק שלכם עובד באיזור ירושלים, סורו אל משרדו של משה כהן ובקשו הצעת מחיר להנהלת חשבונות לעוסק פטור, עוסק מורשה, עמותה או חברה בע"מ.

מדריך לפתיחת עוסק פטור בירושלים

פורסם: 21 במאי 2020, 4:33 על ידי: Shauli Cohen   [ עודכן 8 בספט׳ 2020, 2:42 ]

אתם רוצים להעלות את ירושלים על ראש שמחתכם ולפתוח עסק עצמאי בעיר הנצח? כדאי שתדעו שיש אפשרות לפתוח עסק שיוגדר בתור עוסק פטור (מה שעד שנת 2020 נקרא "עוסק זעיר" או "עוסק זעיר פטור").

מה זה עוסק פטור, מה היתרונות, מה החסרונות וממה צריך להיזהר כשפותחים עסק כזה בירושלים? כל התשובות במדריך שלפניכם. 

מה זה עוסק פטור? 

עוסק פטור הוא עסק שעומד בשני הסעיפים הבאים: 

 • מרוויח ברוטו עד 100,491 ₪ בחודש נכון לשנת 2020 גם אם לבעל העסק יש הכנסה נוספת (למשל כשכיר). שימו לב שסכום זה משתנה כל שנה ויש השלכות במידה ועוברים סכום זה (פירוט בהמשך), כך שכדאי להתייעץ עם מומחים בתחום הנהלת חשבונות בירושלים לפני שמגיעים להחלטה. 
 • פועל בתחום מקצועי מסוים שהוגדר ע"פ חוק, כך שלא כל עסק יכול להיחשב עוסק פטור. בעלי מקצועות חופשיים למשל (רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים, מהנדסים וכו') אינם יכולים להיחשב כעוסק פטור גם כשהכנסותיהם נמוכות, כלומר נמצאות מתחת לתקרה הנ"ל. 

ממה בעצם פטור עוסק פטור? 

למרות השם "עוסק פטור" הפטור הוא מתשלום מע"מ בלבד. עם זאת, עוסק פטור עדיין נדרש לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי. 

לנוחותכם הכתובות והטלפונים של הסניפים של מס הכנסה ובטוח לאומי בירושלים

משרדי מס הכנסה בירושלים 

 • כנפי נשרים 66 טלפון – 02-6545111
 • יפו 236 טלפון 02-5019222

משרדי המוסד לביטוח לאומי בירושלים – טלפון אחיד לכל סניפי ירושלים לצורך הזמנת אישורים - 02-6755633

 • בן שטח 4
 • בן סירא 6 
 • בר לב 16 

מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה ולחברה בע"מ? 

חשוב לזכור שההבדלים בין עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ אינם מסתכמים במע"מ. לכן חשוב להתייעץ טרם ההחלטה על סוג העסק עם מומחים בתחום הנהלת חשבונות בירושלים.

הם ישקללו פרמטרים שונים (פיננסיים, תדמיתיים ואפילו משפטיים) ויעזרו לכם לקבל את ההחלטה הנכונה בהתאם לשיקולים שונים: ההוצאות הצפויות של העסק מול ההכנסות הצפויות, אופן השימוש ברווחים (ניצול לפיתוח העסק, השקעה וכו'), העדפות אישיות של בעלי העסק ועוד. 

למשל, עסק שמוגדר כעוסק פטור ועובד עם חברות יכול להיתבע לדין עקב טעויות שהוא מבצע. בתור עצמאי יכולים להיפתח נגדו תיקים בהוצאה לפועל (עם אפשרות לעקל את הנכסים האישיים שלו), אבל בתור חברה בע"מ הוא מוגן מכך. 

מה היתרונות ומה החסרונות של עסק שמוגדר כעוסק פטור? 

הגדרה כעוסק פטור כדאית בעיקר לאלו שאצלם מדובר בהכנסה נוספת בהיקף יחסית קטן. יש מספר סיבות לכך:

 • פטור מתשלום מע"מ יכול לבוא לידי ביטוי בהצעות מחיר נמוכות משל המתחרים.
 • הפטור ממע"מ משמעו גם פטור מהוצאת חשבוניות -מה שיכול להועיל במידה ועיקר הפעילות היא מול השוק הפרטי שאצלו אין משמעות לחשבוניות.
 • העלות המקצועית של טיפול בתיק ע"י הנהלת חשבונות בירושלים של עוסק פטור נמוכה יחסית, בעיקר כאשר משווים אותה לעוסק מורשה. 

לצד היתרונות יש לקחת בחשבון גם את החסרונות, למשל את העובדה שעוסק פטור אינו מקבל החזרי מע"מ. בנוסף, יש לקחת בחשבון שעוסק פטור נחשב לעסק קטן על כל המשתמע מכך. למשל, תדמית רצינית פחות מאשר עסק שמוגדר כעוסק מורשה.

למה עוסק פטור בירושלים צריך לשים לב?

אלמנט שיש לקחת בתשומת לב מירבית הוא נושא תקרת ההכנסות. עובד פטור שעובר תקרה זו מוגדר אוטומטית כעוסק מורשה, מחויב בתשלום מע"מ על ההפרש אבל לא יכול לקבל החזר מע"מ על ההוצאות השנתיות. (מכיוון שהיה מוגדר כעוסק פטור בשנה זו).

המשמעות של מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה היא הפסד משולש: 

 1. תשלום חד-פעמי יחסית גבוה למע"מ על ההפרש בהכנסות
 2. ביטול אוטומטי של ההטבות שניתנו לעסק כעוסק פטור (למשל פטור ממע"מ, חובת דיווח פעם בחודשיים ולא כל חודש)
 3. אפס החזר מע"מ על התקופה שבה העסק היה מוגדר כעוסק פטור. 

האם ניתן לקבל החזרים על הוצאות בעוסק פטור שעובד מהבית שלו?

אמנם עוסק פטור שעובד מהבית אינו יכול לקבל החזרי מע"מ על ההוצאות שלו (מתוקף הגדרתו כעוסק פטור), אבל מכיוון שהוא משלם מס הכנסה – הוא יכול לקבל החזרים מרשויות המס. כמו בכל עסק שפועל מהבית גם כאן הוצאות אלו מקוזזות באופן יחסי, כלומר מחושבות ע"פ שטח חדר העבודה לעומת שטח שאר הבית. המשמעות היא שניתן לקבל 20-25% החזר על הוצאות שוטפות: מים, ביוב, חשמל, אינטרנט (תשתית וספק), טלפון (נייח ונייד) ואפילו משכנתא.

איך מתחילים להיות עוסק פטור?

כדי להיות עוסק פטור בעל העסק נדרש לבצע שלוש פעולות : תחילה לפתוח תיק במע"מ ולאחר מכן לפתוח תיק במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי.

 1. פתיחת תיק במע"מ מצריכה מילוי של טופס 821, הגשת צילום של תעודת זהות של בעל העסק, הגשת חוזה שכירות של מקום העסק והבאת אסמכתא לעסוק בתחום הספציפי.
 2. פתיחת תיק במס הכנסה מצריכה מילוי של טופס 5329, הגשת צילום תעודת הזהות של בעל העסק, הגשת חוזה שכירות של מקום העסק והגשת בקשה לניכוי מס במקור (טופס 2542)
 3. פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי מצריכה מילוי טופס דין וחשבון שנתי (טופס 6101) 

שני השלבים הראשונים נחשבים קלים ואינם מצריכים מייצג ו/או ייעוץ מקצועי (למרות שזה מומלץ כדי לחסוך זמן ואנרגיה), אך לצורך פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי רצוי להתייעץ עם מומחים להנהלת חשבונות בירושלים.

הסיבה לכך היא שהטפסים של המוסד לביטוח לאומי מורכבים יותר, כך שדי בטעות אחת כדי לפגוע בקבלת המגיע לכם ע"פ חוק. 

כמה עולה לפתוח תיק של עוסק פטור בירושלים? 

במידה ומבצעים את כל התהליך דרך אנשי מקצוע (מייצגים שפועלים על בסיס ייפוי כוח מבעל העסק) אתם תקבלו ישירות תעודת עוסק פטור, כך שתוכלו למעשה להנפיק קבלות ולהתחיל מיד בניהול השוטף של העסק. עם זאת, יש לכך מחיר.

למשל, פתיחת תיק עוסק פטור אצל מומחים להנהלת חשבונות בירושלים עולה 250-500 ₪. במידה והם אלו שגם מכינים ומגישים עבורכם את הדו"ח השנתי התעריף הוא 1000-1200 ₪.

רואי חשבון ומומחים בתחום הנהלת חשבונות בירושלים עובדים בשתי דרכים עיקריות: 

 • שכר טירחה חודשי או ריטיינר 
 • תעריף שנתי קבוע שכולל התנהלות שוטפת מול הרשויות השונות והגשת דו"ח שנתי. 

לכן, חשוב לבדוק מראש איזה דרך עבודה מתאימה לכם ולסכם הכל בכתב. למשל, מה דינן של הוצאות שונות ומה התעריף שלהן. למשל, הצהרת הון שעוסק פטור נדרש למלא כל מספר שנים.

זקוקים לעזרה? פנו אלינו

למה כדאי לך לקחת מנהל חשבונות גם כשאתה עוסק פטור?

פורסם: 16 במרץ 2020, 13:36 על ידי: Shauli Cohen   [ עודכן 16 במרץ 2020, 14:30 ]

עוסק פטור מחויב להגיש את הדו"חות הבאים:

 • דו"ח שנתי למס הכנסה
 • דיווח שנתי למס ערך מוסף (מע"מ) על מחזור העסקאות השנתי. דו"ח זה מוגש עד התאריך 31.1 בשנת המס העוקבת ומטרתו אחת – להוכיח למע"מ לדעת שלא עברתם את התקרה שמותרת לכם כעוסקים פטורים מבחינתם.
 • דיווחים שוטפים למוסד לביטוח לאומי ולמס הכנסה

אמנם אין שום חוק במדינת ישראל שמחייב עוסקים פטורים להעסיק רואה חשבון, יועץ מס או מנהל חשבונות לצורך הגשת דו"חות אלו אבל הכנתם מצריכה הרבה זמן, ידע מקצועי ואנרגיה שכדאי להשקיע בעסק ולא במקומות אחרים. בינינו, באתם לפתח ולנהל עסק או לנהל חשבונות?

לפניכם חלק מהסיבות שבגינם כדאי לכם לקחת מנהל חשבונות גם כשאתם מוגדרים כ"עוסק פטור": 

סיבה ראשונה – האורך של הדו"חות

הדו"חות הנדרשים הם ארוכים במיוחד מסיבה אחת – הם צריכים לכלול את כל ההכנסות של התא המשפחתי באותה שנה מכל המקורות (כולל הכנסות שנחשבות פטורות ממס). 

סיבה שנייה – המסמכים הנלווים 

חשוב לזכור שהדו"חות השונים צריכים להיות מוגשים בצירוף המסמכים הרלוונטיים, למשל (רשימה חלקית):

 • דו"ח רווח והפסד של בית העסק
 • דו"ח התאמה לצורך מס
 • טפסי 106 של בעל העסק מכל מקומות העבודה שבהם הועסק כשכיר
 • אישורים שנתיים הודות הפקדות שונות, למשל קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות
 • אישור שנתי שמעיד על תשלומים שוטפים לביטוח לאומי
 • דו"ח פחת (טופס י"א)
 • אישור על ניכוי מס במקור מהלקוחות של העסק
 • אישורים שנתיים על רווחים שונים, למשל מניירות ערך, מתוכניות חסכון, מדיבידנדים ועוד
 • קבלות המעידות על תרומות למוסד מוכר בהתאם לסעיף 46
 • אישורים שנתיים מהמוסד לביטוח לאומי על , למשל על קבלת דמי לידה, פדיון ימי מילואים ועוד

סיבה שלישית – זמן הגשת הדו"חות

בנוסף, הגשת הדו"חות מוגבלת מבחינת זמן, למשל:

 • עוסק פטור שמנהל את חשבונותיו בשיטה החד צידית נדרש להגיש דו"ח עד לתאריך 30.4
 • עוסק פטור שמנהל את חשבונותיו בשיטה הכפולה (הדו צידית) נדרש להגיש דו"ח עד לתאריך 31.5
 • כל בקשה לגבי עיכוב בהגשת הדו"ח מצריכה את אישורו של פקיד השומה המטפל בתיק

אז אולי כדאי הנהלת חשבונות וירטואלית?

כיום יש תוכנות וירטואליות שמאפשרות הנהלת חשבונות בעסקים שמוגדרים כ"עוסק פטור". תוכנות אלו הופכות את הנפקת הקבלות לפעולה פשוטה, למשל:
 • הן מאפשרות מעקב שוטף ומסודר אחרי ההוצאות והתשלומים השונים
 • הן מאפשרות לנהל את מאגר הלקוחות
 • הן מאפשרות לחשב את ההוצאות החודשיות
 • הן מאפשרות לשמור על סדר בעבודה, למשל לנהל את חשבוניות העסקה ואת הקבלות בצורך שאינה פיזית ובכך למנוע ניירת, לשמור את הנתונים של הלקוחות כדי לא לכתוב אותם מחדש בכל עסקה 

ובקיצור – הן מאפשרות לנהל את העסק ביעילות כי כל הנתונים הנדרשים נמצאים במקום אחד, כך שהשליפה שלהם נוחה, ידידותית, פונקציונלית ופשוטה.

אבל למה לא כדאי הנהלת חשבונות וירטואלית

לפניכם עוד כמה סיבות שמצדיקות פנייה להנהלת חשבונות כאשר מדובר ב"עוסק פטור", כולם אלמנטים שהנהלת חשבונות וירטואלית לא מסוגלת לעשות:

 • הנהלת חשבונות מסייעת לעסק חדש לפתוח תיקים ברשויות השונות לצורך הגדרתו כ"עוסק פטור". כאן יש צורך בפגישה אישית לרוב.
 • הנהלת חשבונות עומדת לרשות העסק במהלך כל השנה, כך שהיא חוסכת הרבה כאבי ראש יומיומיים ומונעת טעויות.
 • והכי חשוב – פנייה להנהלת חשבונות מבטיחה שלא יהיו טעויות אנוש שנובעות מחוסר ידיעה שכתוצאה מהן תחויבו בתשלומי מס מיותרים. הן במס ערך מוסף והן במס הכנסה.
אם אתם מתגוררים בירושלים או שהעסק שלכם נמצא בעיר וסביבותיה - מנהל החשבונות משה כהן, מספק שירותי הנהלת חשבונות בירושלים לכל דורש, במקצועיות ובמסירות כבר מעל 20 שנים. פנו אליו כאן.

מה זה ואיך מגישים דו"ח שנתי למס הכנסה

פורסם: 8 במרץ 2020, 4:23 על ידי: Shauli Cohen   [ עודכן 8 במרץ 2020, 4:29 ]

דו"ח זה הוא המסמך שקובע את אופן ההתחשבנות של בעל העסק עם מס הכנסה, כלומר תמונת המצב של בעל העסק בשנת המס והסטטוס שלו מול רשויות המס. דו"ח שנתי למס הכנסה (או בשמו הרשמי טופס 1301) חייב להיות מוגש לרשויות המס עד 30.4 בשנת המס הבאה. דו"ח זה כולל את כל הנתונים הכספיים של העסק באותו שנת מס בכמה חלקים:

 1. חלק ראשון: הפרטים הטכניים של בעל העסק לרבות כתובת, מספר עוסק מורשה, כתובת העסק, טלפונים בבית ובעסק ועוד.
 2. חלק שני : דו"ח רווח והפסד שמסכם את ההכנסות וההוצאות באותה שנת מס במטרה אחת – לקבוע מהו הרווח החייב במס (שדה "הכנסה מעסק" בדו"ח השנתי).
 3. הפרשות כספים שנעשו בשנת המס (למשל לביטוח חיים, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח לאומי וכו') ונקודות זיכוי שטרם נוצלו (למשל עצמאי שסיים תואר ראשון בשנת המס הקודמת/התחתן/נולדו לו ילדים/עלה לארץ/השתחרר מהצבא וכו')

איזה מסמכים יש לצרף לדו"ח השנתי?

יש לצרף לדו"ח השנתי את כל המסמכים הנדרשים. למשל, בעל עסק נשוי נדרש לצרף את הפרטים הכספיים של בן/בת זוגו – טופס 106 במידה והיא שכירה ודו"ח רווח והפסד במידה והיא עצמאית.

כמו כן, יש לצרף טפסים המעידים על שינוי במצב האישי ומאשרים אותו. למשל, תעודת עולה חדש/תושב חוזר, תעודת לידה של הילדים, תעודה שמעידה על סיום תואר אקדמי וכו'. אין צורך לצרף לדו"ח את הניירת ששימשה לייצור של ההכנסה בעסק (קבלות למשל).

איך מגישים את הדו"ח השנתי?

ניתן לשלוח את הדו"ח באמצעות המייל לרשויות המס (שימו לב שאתם נדרשים למלא שם משתמש וסיסמה) או להגיש אותו לפקיד השומה פיזית. בנוסף, ניתן לבצע את הדו"ח באמצעות מיופה כוח.

למשל, אם יש לכם עסק בירושלים – ניתן להגיש את הדו"ח באמצעות מנהל חשבונות מקצוע בירושלים שעובד במשרד הנהלת חשבונות בירושלים שיכין אותו עבורכם. האופציה השנייה נחשבת למועדפת מסיבה אחת – הדו"ח השנתי חייב להיות מדויק ולכן כדאי שייעשה ע"י בעל מקצוע שמתמחה בתחום זה.

במידה ותוזמנו לרשויות המס לדיון בתיק שלכם (על פי חוק ניתן לעשות זאת עד 7 שנים בדיעבד) או בהצהרות ההון השונות, הדיון יתבסס על הדו"חות השנתיים, כך שעליכם לשמור במשך 7 שנים את כל צילומי המסמכים והניירת (הן לגבי הכנסות והן לגבי הוצאות) שהיוו את הבסיס לדו"ח זה. 


איך לבחור קרן פנסיה?

פורסם: 17 בפבר׳ 2020, 2:19 על ידי: Shauli Cohen   [ עודכן 17 בפבר׳ 2020, 2:20 ]

מכיוון שגמלת הפנסיה שמקבל העובד דרך המוסד לביטוח לאומי בעת זקנה נחשבת נמוכה (כ-2000 ש"ח לאדם), יש חשיבות רבה לכספים שנמצאים בקרן הפנסיה.

על פי החוק כל מקום עבודה מחויב להפריש לעובד מיום עבודתו הראשון כספים לפנסיה, זאת ללא תלות במיקום ובמקצוע העובד: ספר בת"א, רצף בחיפה או עובד בתחום הנהלת חשבונות בירושלים). ניתן לעשות זאת באמצעות פנסיית חובה, פנסיה מקיפה, ביטוח מנהלים, ביטוח מנהלים מורחב ועוד. הבחירה בין האפשרויות השונות נתונה בידיו של המעביד או של העובד, אך חשוב לזכור שלכל אחוז שמופרש לקרן הפנסיה יש משמעות. לפניכם דוגמה לחישוב הפנסיה ותשובות לכמה שאלות נפוצות בתחום: 

דוגמה

במשכורת חודשית של 10,000 ₪ כל אחוז משמעו 1200 ₪ לשנה. כאשר מדובר ב-40 שנות עבודה (גם במידה והעובד החליף מקומות עבודה) סכום זה יכול להגיע ל-50,000 ₪ לפני ריביות והצמדה. 

כאשר העובד מוסיף 2% לפנסיה משכרו – אחוז ההפרשה לפנסיה הוא 4% שהם עוד 200,000 ₪ שהעובד נהנה מהם בצאתו לגמלאות (גיל 67 לגברים ו-62 לנשים). בתוספת ריבית והצמדה הוא יכול להגיע לגובה של 300-400 ₪. 

איזה אחוז מהמשכורת מומלץ להפריש לפנסיה?

מומלץ להפריש לקרן פנסיה את המקסימום האפשרי ע"פ חוק – 7% מהעובד ו-7% מהמעביד (למרות שהאחרון לא מחויב לכך ע"פ חוק). באופן הזה יצטברו לזכות העובד עוד כמה מאות אלפי שקלים עם יציאתו לגמלאות, מה שיבטיח את עתידו מבחינה כלכלית.

האם כדאי למשוך את כספי הפנסיה עם עזיבת מקום העבודה? 

מומלץ לא למשוך את כספי הפיצויים עם עזיבת מקום עבודה כלשהו. באופן הזה נוצר "רצף פיצויים לקצבה" בסכומים גבוהים יותר מאלו שיצטברו בכל מקום עבודה. 

האם העובד יכול לבחור בעצמו את קרן הפנסיה?

בפני כל עובד שמגיע למקום עבודה חדש עומדות 2 אפשרויות:

 • לפתוח פוליסה בקרן פנסיה חדשה לפי בחירת העובד. כלומר, למעביד אסור להכריח את העובד להפריש כספים לקרן מסוימת/לעבוד עם סוכן ביטוח מסוים. עם זאת, במקרה זה ההפרשה מהמעביד היא חובה רק לאחר 6 חודשי עבודה.
 • להמשיך את ההפקדות לקרן פנסיה קיימת. במקרה זה המעביד מחויב להמשיך את רצף הפוליסה מיום עבודתו הראשון של העובד.
איך לבחור את קרן הפנסיה?

מומלץ להיכנס לאתר של משרד האוצר באינטרנט ולבחור קרן פנסיה ע"פ הדירוג שם – דירוג שמציג את פעולותיהן של קרנות הפנסיה השונות ב-1,5 ו-10 שנים אחורה.

כדאי שכל עובד יבחר קרן פנסיה המתאימה לצרכיו, למשל ע"פ אופן ההשקעה של הקרן (מניות, אג"ח וכו'), גובה דמי הניהול, רמת התשואה (קבועה, משתנה) ועוד. עם זאת, חשוב לזכור שתמיד ניתן לנייד את הכספים מקרן פנסיה אחת לשנייה, כך שהבחירה אינה סוף פסוק אלא רק התחלה.

זקוקים לעזרה? פנו אל משה כהן, מנהל חשבונות בירושלים, ותיק ומנוסה.


כל השלבים - פתיחת עוסק מורשה

פורסם: 26 בינו׳ 2020, 1:01 על ידי: Shauli Cohen   [ עודכן 26 בינו׳ 2020, 1:02 ]

עוסק פטור הוא אדם שפתח עסק עצמאי ופטור מדיווח חודשי או דו-חודשי למע"מ, כך שעליו רק למלא טופס אחת לשנה ולרשום בו את רווחי השנה החולפת, המחזור העסקי וסכום ההכנסות וההוצאות. חשוב לזכור שהגדרת עסק עצמאי כעוסק פטור תלויה בדיווח הזה.

 • במידה והמחזור העסקי השנתי לא עולה על 100,491 ₪ בשנה (2020) – האדם יוגדר כעסוק פטור גם בשנה הבאה.
 • במידה והמחזור גבוה מכך – מע"מ יכול לדרוש הפיכת העסק לעוסק מורשה.

עם זאת, עוסק פטור אינו פטור מפתיחת תיק במס הכנסה ואינו פטור מפתיחת תיק בביטוח לאומי. המשמעות היא שעוסק פטור חייב להגיש דו"ח ולשלם מקדמות למס הכנסה וחייב לשלם מקדמות לביטוח לאומי. 

בנוסף, עוסק פטור אינו פטור מתשלום מס. אמנם חישוב המס נעשה בנפרד בסוף השנה על הכנסות העסק, כך שאם ההכנסות היו נמוכות מאוד (70-90,000 ₪ בשנה)– ייתכן ולא יידרש תשלום מס. 

איך פותחים תיק עוסק פטור בירושלים

השלב הראשון הוא לגשת למשרדי מע"מ בירושלים עם 3 טפסים:
 1. תעודת זהות עם ספח.
 2. אישור קיום חשבון בנק כלומר: צילום של צ'ק מבוטל או אישור מהבנק על קיום החשבון.
 3. אישור על קיום של משרד/נכס בשכירות.

יש לגשת עם 3 הטפסים האלו לפקיד המע"מ ולמלא טופס 821 - רישום לצרכי מס ערך מוסף. במידה ובעל העסק עונה על ההגדרות החוקיות המאפשרות פתיחת תיק עוסק פטור, עליו למלא נתונים לגבי פרטי העוסק/העסק, לציין את תחום העיסוק והיקף ההכנסות הצפויות. לאחר פתיחת התיק יידרש בעל העסק לדווח למע"מ באינטרנט. 

השלב השני הוא פתיחת תיק במס הכנסה באמצעות טופס 5329 – דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה. יש למלא את הטופס ולהגיש אותו במחלקת המודיעין של מס הכנסה, כך שייפתח לבעל העסק תיק במס הכנסה כעוסק עצמאי והוא יקבל פנקס מקדמות.

השלב השלישי הוא פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס 6101 – דין וחשבון רב שנתי. מילוי טופס זה מאפשר שביטוח לאומי לחשב את המקדמות החודשיות שעל בעל העסק ישלם, כך שיש לו חשיבות מעבר לפן הרשמי.


לסיכום 

אין הבדל בין התשלומים שמשלמים עצמאיים ושכירים למוסד לביטוח לאומי ולמס הכנסה מסיבה אחת – בסופו של דבר החוב נופל על האדם עצמו, כך שמדרגות המס נשארות אותו הדבר. עם זאת, יש נקודות חשובות בנושא של עוסק פטור שיש לשים אליהן לב:

1. יש להרוויח פחות מ-100,491 ₪ בשנה (2020)  כדי להיחשב עוסק פטור

2. לעוסק פטור אסור להוציא חשבוניות מס קבלה אלא רק קבלות

3. לעוסק פטור אסור לגבות מע"מ מלקוחותיו אלא רק סכום סופי ללא מע"מ

4. עוסק פטור נדרש לדווח פעם בשנה למע"מ לגבי המחזור העסקי של השנה החולפת. באופן הזה המע"מ מחליט אם בשנה הבאה הוא יישאר עוסק פטור או יוגדר כעוסק מורשה.

אם אתם מתגוררים באיזור ירושלים וקצת חוששים מהביורוקרטיה אתם לא לבד. האמת היא שזו לא רק הביורקרטיה. בכל מה שקשור לדיווחים לרשויות, אם עושים את הדברים בצורה לקויה עלולים להיות חשופים לקנסות ולסנקציות. לכן, מומלץ להיעזר בבעל מקצוע. נסו לתאם פגישה עם משה כהן, חברת הנהלת חשבונות בירושלים ותיקה ומקצועית וכך תוכלו לישון בראש שקט. לא יחסרו לכם טרדות בעסק החדש, לפחות שנושא ההתנהלות מול הרשויות יהיה מכוסה היטב.

התקשרו 02-6566705 או הקליקו כאן, משה כהן, מנהל חשבונות בכיר.

כל השלבים - פתיחת עוסק מורשה

פורסם: 15 בינו׳ 2020, 3:28 על ידי: Shauli Cohen   [ עודכן 26 בינו׳ 2020, 0:46 ]

עוסק מורשה הוא אדם שיש לו עסק עצמאי משלו ותיק עוסק מורשה ברשויות המס. פתיחת תיק עוסק מורשה בשונה מעוסק פטור נחשב לעניין מורכב ומומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע באזור מגורייך (למשל הנהלת חשבונות בירושלים אם אתם עובדים או גרים באזור זה).

בכל מקרה, החלטנו להרים את הכפפה ולציין עבורכם את כל השלבים בתהליך, הן במשרדי המע"מ, הן במשרדי מס הכנסה והן במשרדי הביטוח הלאומי.

פתיחת תיק עוסק מורשה במשרדי מע"מ

שלב 1

דע את עצמך, כלומר לדעת בדיוק באיזה תחום עיסוק העסק יתמקד. יש לזה חשיבות מבחינת המע"מ מסיבה אחת - בעלי מקצועות מסוימים יכולים להיות רק עוסק מורשה (לדוגמה, עריכת דין).

שלב 2

הצטיידות במסמכים. לצורך פתיחת תיק עוסק מורשה עליכם להציג 3 מסמכים במשרדי המע"מ:
 1. תעודת זהות עם ספח
 2. צילום צ'ק מבוטל או אישור מהבנק על קיום חשבון אצלו
 3. אישור על בעלות או שכירות של הנכס שבו אתה גר

שלב 3

מילוי טופס 821 שהוא הודעה למע"מ על רישום לצרכי מע"מ והכולל 3 חלקים:
 • פרטים על בעל העסק
 • פרטים על העסק: שם העסק, תחום עיסוק, הכנסות צפויות וכו'. חשוב לזכור שעוסק מורשה חייב נכון ליום כתיבת שורות אלה (2020) להכניס מעל 100,000 ₪ בשנה כדי להיחשב ככזה.
 • השקעות, כלומר מתי העסק צפוי לקום, מה סכומי ההשקעות שבעל העסק ישקיע בו, השקעה בציוד וכו'.

שלב 4

פתיחת תיק עוסק מורשה על המקום במידה ואין בעיות כלשהן.

רוצים לפתוח תיק עוסק מורשה לבד? הנה מדריך וידאו קצר


פתיחת תיק עצמאי במשרדי מס הכנסה

מילוי טופס 5329 במחלקת המודיעין. טופס זה הינו טופס הצהרה על פרטים אישיים ומקורות פרנסה שמחולק לשניים:

 • פרטים טכניים לגבי בעל העסק: כתובת, טלפון וכו'
 • פרטים על העסק ועל ההכנסות הצפויות בו

פתיחת תיק במשרדי הביטוח הלאומי

מילוי טופס 6101

מדובר בדין וחשבון שנתי שכולל שני חלקים שאותו יש להגיש לביטוח הלאומי (אפשר לשלוח בדואר):
 • פרטים אישיים לרבות פרטי חשבון בנק
 • פרטים על בעל העסק, למשל סוג העבודה בעבר (שכיר, סטודנט, מובטל וכו'), סוג העסק העתידי לרבות תחום העיסוק, שעות עבודה צפויות, הכנסה צפויה ועוד. חשוב לזכור שלביטוח הלאומי יש הגדרות ברורות לגבי מיהו עוסק עצמאי, הן מבחינת שעות עבודה והן מבחינת הכנסה, כך שהפרטים בטופס חייבים להתאים לכך אחרת ביטוח לאומי לא יחייב אתכם בתשלום דמי ביטוח כעצמאיים

ומה עכשיו?

לאחר כחודש תקבלו ממע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי מכתבים ופנקסים בהתאם להיקף ההכנסה הצפויה ולאופי העסק. למשל:
 • ממע"מ תקבלו פנקס לדיווח דו-חודשי או חד-חודשי
 • ממס הכנסה תקבלו פנקס מקדמות לפי אחוז המקדמות שמחושב בהתאם לענף שבו נמצא העסק
 • מביטוח לאומי (במידה ואין לכם חובות עבר) תקבלו הודעת תשלום עם דף שבו יפורט התשלום החודשי שעליכם לשלם

החל מ-2018 ניתן לדווח לכל אחד מהגופים האלו באמצעות האינטרנט, אך עדיין מומלץ לבצע הוראת קבע כדי להבטיח שלא תשכחו לשלם.

1-10 of 45