מאמרים

מה זה הוצאה מוכרת לעסק?

נשלח 7 ביולי 2019, 0:36 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 7 ביולי 2019, 0:39 ]

הוצאה מוכרת היא כל הוצאה כספית של העסק למטרת הכנסה שמקוזזת מתשלום מיסים (מע"מ ו/או מס הכנסה), הן באופן מלא והן באופן חלקי. לפניכם הסברים לגבי 3 סוגים של הוצאות מוכרות נפוצות: 

 • הוצאה מוכרת מבחינת מע"מ 
 • שתי הוצאות מוכרות כלליות מבחינת מס הכנסה: הוצאה מוכרת שוטפת והוצאה מסוג "רכוש קבוע" (הוצאה מוכרת כפחת). 

הוצאה מוכרת מבחינת מע"מ

קיזוז המע"מ נעשה עבור שירותים וציוד שנרכשו לצרכים עסקיים מסכום המע"מ ששולם ע"י הלקוחות. קיזוז זה נעשה לרוב פעם בחודש או בחודשיים באמצעות דו"ח מע"מ.

דוגמה: מנהל חשבונות בירושלים ביצע בחודשים יולי-אוגוסט 2019 שירותי הנהלת חשבונות לכמה עמותות וקיבל עליהם 24,000 ₪ כולל מע"מ - מה שאומר שהוא שילם למדינה מתוך הסכום הזה מע"מ בגובה 3,487 ₪. בנוסף, הוא הוציא 10,000 ₪ עבור ציוד משרדי כולל מע"מ. כלומר, מנהל החשבונות שילם מע"מ בסך 1453 ₪. במקרה זה מנהל החשבונות יכול לקזז את המע"מ שהוא שילם עבור הציוד המשרדי מהמע"מ שקיבל מהעמותות. לכן, הוא ישלם לקופת המדינה מע"מ בגובה 2034 ₪ בלבד (3487 ₪ פחות 1453 ₪). 

הוצאות מוכרות כלליות 

קיזוז מס ההכנסה על הוצאות מוכרות כלליות נעשה פעם בשנה (באמצעות הדו"ח השנתי שמגיש העסק למס הכנסה) ולוקח בחשבון את כלל הוצאות העסק. לפניכם שתי ההוצאות המוכרות הכלליות הנפוצות:

1. הוצאה מוכרת שוטפת 

זוהי כל הוצאה מוכרת שעליה יש החזר בסיומה של שנת מס כלשהי. למשל: אם ב-2018 מנהל חשבונות בירושלים הרוויח 1,000,000 ₪ והוציא 200,000 ₪ על הוצאות מוכרות, אזי עליו לשלם מס הכנסה רק על 800,000 ₪ (מיליון ש"ח פחות 200,000 ₪). 

2. הוצאה מסוג "רכוש קבוע" (הוצאה מוכרת כפחת) 

זוהי כל הוצאה שעלותה נפרסת על פני מספר שנים, למשל רכישה של ריהוט וציוד משרדי. לדוגמה: יועץ מס בירושלים הרוויח בשנת 2018 מיליון ₪ ורכש מחשבים לעסק בעלות של 30,000 ₪ - ציוד שעליו מוכר פחת בגובה 33.33% לשנה. 

המשמעות היא שיועץ המס ישלם מס רק על 99,000 ₪, כלומר מיליון ₪ פחות 10,000 ₪ (שליש מעלות רכישת המחשבים).

לקבלת שירות מקצועי וניהול חשבונות תקין בירושלים, צרו עם מנהל החשבונות משה כהן קשר כאן.

ההוצאות המוכרות לעסק בירושלים

נשלח 30 ביוני 2019, 0:06 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 30 ביוני 2019, 0:09 ]

אם אתם תושבי עיר הקודש וזמנכם יקר כי אתם מנהלים עסק עצמאי – בטח תשמחו לדעת שאתם יכולים לחסוך לעצמכם פנייה למנהל חשבון בירושלים בקלות. לפניכם הסבר לגבי ההוצאות המוכרות לעסק שלכם. אמנם כל ההוצאות האלו מוגדרות בפקודת מס הכנסה ובתקנות הרלוונטיות השונות, אבל לא צריך להיות מנהל חשבונות בירושלים כדי להבין אותן ולמעשה כל אחד יכול. גם אתם. בואו ונתחיל!

הוצאות מוכרות למס ומע"מ בכל עסק 

1. הוצאות מוכרות במלואן 

הכוונה להוצאות שוטפות שמטרתן יצירת הכנסה. למשל, קנייה של חומרי גלם, משכורות לעובדים, דמי שכירות, הוצאות תחזוקה, הוצאות משרדיות ועוד.

2. הוצאות מוגבלות בהכרה

הוצאות שוטפות שרשויות המס מכירים בחלקן, למשל הוצאות על אחזקת רכב, רכישת ביגוד, קניית כיבוד, אש"ל ואפילו נסיעות לחו"ל כאשר הן במסגרת מקצועית. 

3. הוצאות מעורבות

הוצאה שחלקה מקצועית וחלקה פרטית, כך שרק החלק העסקי מוכר לצרכי מס. למשל, אם אתם מנהלים את העסק מתוך בית המגורים שלכם – החלק היחסי של ההוצאות המשרדיות (מחושב לפי גודל המשרד יחסית לגודל הבית כולו) יוכר לצרכי מס. כאשר מדובר ב"עוסק מורשה" הוצאות מעורבות יכולות לקבל החזר מע"מ בהתאם לשימוש העיקרי שלהן, למשל בהוצאה שהיא עסקית בעיקרה יקוזז שני שליש מגובה המע"מ ובהוצאה פרטית – רבע. 

4. הוצאות הוניות

הוצאות שמיועדות להניב הכנסה עתידית, לשל רכישה של נכס, ציוד משרדי כמו מחשבים, מכונות ייצור ועוד. ההכרה בהוצאות אלו מתבצעת באופן חלקי בהתאם לאופי הנכס (הרכישה חייב להיות רלוונטית לעסק אחרת לא תוכר כלל לצרכי מס) ובהתאם לפחת שלו.

למשל, לפי תקנות מס הכנסה הפחת על מחשבים הוא 33% בשנה, כך שההוצאה המוכרת לצרכי מס כל שנה היא 33% ממחיר הרכישה המקורי.

הוצאות מוכרות למע"מ

במידה ואתם מוגדרים כ"עוסק מורשה" אתם יכולים לקבל החזרים גם על המע"מ ששילמתם, אבל עליכם להציג חשבונית שמעידה שההוצאה הייתה לצרכים עסקיים. לכן, למשל הוצאות עבור תשלומי שכר, רכישת רכב, אגרות שונות וארנונה אינן מוכרות לצרכי החזר מע"מ כי לא הוצאה חשבונית. בכל מקרה חשוב לזכור דבר אחד – אתם תקבלו החזר רק במידה והוצאות המע"מ שלכם היו גבוהות מהכנסות המע"מ. 

רוצים לנצל היטב ובצורה נכונה את מבנה ההוצאות בעסק שלכם? פנו למשה כהן, מנהל חשבונות בירושלים.

מה כדאי לפתוח, עוסק פטור או עוסק מורשה?

נשלח 22 ביוני 2019, 23:04 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 22 ביוני 2019, 23:05 ]

הדילמה בין פתיחת תיק של עוסק פטור או עוסק מורשה היא עניין מקצועי לחלוטין ולגביו יש כמה שיקולים שכדאי לקחת בחשבון.

סוג העיסוק

עצמאי שהוא בעל מקצוע חופשי, נותן שירותים אמנותיים או בעל חברה בע"מ חייב להירשם כעוסק מורשה. למשל, אגרונום בחיפה, רואה חשבון או חוקר פרטי בת"א חייבים להירשם בתור עוסקים מורשים ולא בתור עוסקים פטורים.

מחזור העסקאות הצפויות

עסק בעל מחזור עסקאות מתחת לסך 100,000 בשנה חייב להירשם כעוסק מורשה. גובה המחזור אינו מתייחס לסוג העיסוק, כך שעצמאים במקצועות שצוינו לעיל מחויבים להירשם כעוסקים מורשים גם כשמחזור העסקאות שלהם נמוך.

עם זאת, במידה ומחזור העסקאות של העסק שמוגדר כעוסק פטור עולה על המותר – עליו לשלם את ההפרש ולקזז אותו מבחינת תשלום מע"מ, כלומר לקזז את המע"מ מהתקופה שבה ההכנסה עלתה על הצפוי.

חובת הדיווח לרשויות

עוסק פטור חייב לדווח למס הכנסה ולביטוח לאומי, אך אינו מחויב בדיווח שוטף למע"מ (פעם בחודש או פעם בחודשיים כמו עוסק מורשה – תלוי בהיקף המחזור השנתי) אלא בדיווח פעם בשנה.

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שעוסק פטור אינו יכול לקזז את המע"מ מהרכישות וההוצאות שלו (מע"מ תשומות) כמו עוסק מורשה, כך שהסכום שלא קוזז מהמע"מ מהווה חלק מההוצאות שלו המחושבות לצורך תשלום מיסים.

למעשה, עוסק מורשה משלם מע"מ הן בהתאם למחזור העסקאות והן בהתאם לעסקאות שביצע (המע"מ שגבה מהלקוחות שלו). בנוסף, הוא משלם מע"מ על ההפרש בין הרכישות וההוצאות השוטפות שלו (מע"מ תשומות).

חסכון במס

עסק שמוגדר כעוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס ולא חשבונית קבלה כמו עוסק פטור. עם זאת, במצבים שבהם ההוצאות מורכבות בעיקר מחשבוניות מס ולא מהוצאות שלא יכולות להתקזז במע"מ (למשל תשלום ארנונה) – יש יתרון לעוסק מורשה.

במקרים אלו סכום המע"מ שלא קוזז מתווסף לסכום ההוצאה, כך שהרווח שמחושב לצורך תשלום המס נחשב נמוך יותר ובהתאם תשלום המס.

אתם שוקלים למקם את העסק החדש שלכם בירושלים ויש לכם עדיין התלבטות? בואו לפגישת יעוץ אצל מנהל חשבונות בירושלים. הקליקו כאן.

מה להוציא? חשבונית מס או קבלה?

נשלח 3 ביוני 2019, 1:54 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 3 ביוני 2019, 1:59 ]

הוצאת חשבונית מס וחשבונית קבלה אינה תלויה רק בסוג העסקה אלא גם באופי העסק. 

מהי חשבונית מס?

חשבונית מס היא דרישת תשלום שאותה יכול להוציא אך ורק עסק שמוגדר כ"עוסק מורשה". חשבונית זו חייבת לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם העסק, כתובתו והעובדה שמדובר ב"עוסק מורשה"
 • מספר "עוסק מורשה" של העסק
 • המילים "חשבונית מס" ו"מקור/העתק"
 • מספר החשבונית ותאריך הוצאתה

על סמך חשבונית זו ניתן לעשות שני דברים:

 • הקונה יכול לקזז את המע"מ בחשבונית כנגד המס שהוא חייב על העסקאות שלו.
 • העסק יכול לדווח על החשבונית שהוציא כהכנסה, הן לצורך חישוב תשלומי המע"מ והן לצורך חישוב מקדמות מס.

מהי קבלה?

קבלה היא מסמך שמאשר קבלה של תשלום ולכן היא חייבת לפרט את אופי העסקה, למשל סוג התשלום וסכום ניכוי המס במקור במידה והיה. לכן אופי הקבלה משתנה בהתאם לסוג התשלום, למשל:

 • צ'ק – חובה לציין על הקבלה את כל פרטי הצ'ק כולל סכום, מספר חשבון, מספר הצ'ק, תאריך פירעון, מספר/שם הבנק ומספר סניף
 • העברה בנקאית – חובה לציין על הקבלה את כל פרטי ההעברה כולל סכום, תאריך ופרטי הבנק של מעביר הכסף: שם/מספר, מספר חשבון ומספר סניף.
 • כרטיס אשראי – חובה לציין על הקבלה את כל פרטי התשלום כולל סכום, תאריך, 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי, תקף, סוג כרטיס האשראי ומספר תשלומים במידה והיו.
 • מזומן – יש לציין במדויק את הסכום.
מכיוון שע"פ חוק חייבים להנפיק קבלה מיד עם קבלת התשלום, ניתן לקצר הליכים ולאחד את הקבלה עם חשבונית המס – מהלך שיוצר חשבונית קבלה. עוסק פטור לעומת זאת משתמש אך ורק בקבלות.

מהי חשבונית מס קבלה?

הוצאת חשבונית מס קבלה מתאפשרת רק כאשר מתקיימים שני הסייגים הבאים:

 • התשלום התקבל עם ביצוע העסקה (כאשר מדובר בעסקה שנעשית בתשלומים, חשבונית מס קבלה תוצא רק על הסכום שהתקבל בפועל)
 • העסק נחשב לעוסק מורשה או חברה בע"מ

חשבונית זו לכן צריכה לכלול את כל הסעיפים שכוללים חשבונית מס וחשבונית קבלה, כלומר אופן התשלום (צ'ק, העברה, אשראי, מזומן וכו'), פרטי הלקוח והעסק, הפריט שנקנה, תאריך הוצאת החשבונית ומספר סידורי.

לפרטים נוספים צרו קשר עם הנהלת חשבונות בירושלים ונשמח לסייע!

הנהלת חשבונות בשמונה צעדים פשוטים

נשלח 26 במאי 2019, 0:01 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 26 במאי 2019, 0:01 ]

נתחיל מהסוף – פתיחת עסק לא צריכה להיות עניין מורכב. עליכם לדעת את העקרונות הבסיסיים בתחום הנהלת החשבונות וזהו. לפניכם 8 הצעדים הבסיסיים הנדרשים בתחום זה למי שמעוניין לפתוח עסק.

צעד ראשון – פתיחת תיק במשרדי מס ערך מוסף (מע"מ)

צעד זה נחשב קל כי כל שעליכם לעשות הוא פשוט - לפנות למשרד המע"מ הקרוב למקום מגוריכם ולקבל מספר עוסק בהתאם להכנסה הצפויה: עוסק מורשה או עוסק פטור. חשוב לזכור שמכיוון ש"עוסק מורשה" מנפיק חשבוניות מס, ניתנת לו הזכות לקזז את המע"מ ששילם עבור ההוצאות העסקיות.

צעד שני – פתיחת תיק במשרדי מס הכנסה

גם כאן הפעולה פשוטה – ניגשים למשרד השומה הקרוב למקום מגוריכם, פותחים תיק ומקבלים שני אישורים: "אישור על ניהול תיקים" ו- "פטור מניכוי מס במקור". מומלץ לעשות שני דברים: 

 1. לסרוק את האישורים הנ"ל כדי שהם יהיו זמינים למשלוח במייל לכל דורש 
 2. לרשום הערה קבועה בחשבוניות שלכם המעידה על ניכוי מס במקור. 

צעד שלישי – פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי

אמנם הפעולה הזו נחשבת שלעצמה פשוטה (ניגשים למשרדי הביטוח הלאומי הקרובים אליכם ופותחים תיק), אבל החישוב של התשלומים למוסד לביטוח לאומי הוא לרוב עניין מסובך. לכן, אנחנו ממליצים ליצור קשר כאן עם מנהל חשבונות שמתמחה בנושא לצורך קבלת פרטים נוספים.

צעד רביעי – גביית התשלום

אופן גביית התשלום הוא פועל יוצא של סוג העסק כפי שהוגר ע"י רשויות המס. למשל, עוסק מורשה נדרש להוציא חשבונית מס ואילו עוסק פטור מוציא חשבונית עסקה. בשני המקרים נדרשת על פי חוק הוצאת קבלה עם קבלת התשלום.

צעד חמישי – הפקת קבלה

הפקת קבלה היא לא רק חובה חוקית, אלא חייבת להיעשות קרוב ככל האפשר למועד קבלת התשלום. כמו כן, הקבלה חייבת לכלול את כל הפרטים של אופן התשלום: תאריך, סכום, אופן התשלום (מזומן, צ/ק, אשראי וכו'), ניכוי/אי ניכוי מס במקור ועוד.

צעד שישי – רישום ותיעוד עסקאות

הרישום הוא הכרח לא רק לצורך הניהול התקין של העסק (כלומר לדעת מי חייב לכם כסף וכמה), אלא גם מה שיאפשר לכם התנהלות תקינה מול רשויות המס. לכן, מומלץ לתייק את החשבוניות ואת הקבלות בנפרד כדי למנוע בלבול.

צעד שביעי- תשלום מקדמות מס ומע"מ

תשלום המע"מ חייב להיעשות עד ה-15 לכל חודש, כך שצפוי עומס בסניף הדואר שם מחתימים את פנקסי הדו"חות לפני שליחתם לרשויות המס. לכן, מומלץ לשלם את המע"מ דרך האינטרנט או בצ'קים דחויים בדואר.

צעד שמיני ואחרון – הפקת דו"ח שנתי

מי שאינו חברה בע"מ אמנם מדובר בפעולה שגרתית שמתרחשת פעם בשנה ואפשר לעשותה לבד, אבל תמיד מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע. למשל, כדי לדעת האם עליכם לשלם מס הכנסה (בנוסף על המקדמות שכבר העברתם) או שמגיע לכם החזר מס.

זקוקים לעזרה ממנהל חשבונות בירושלים? הקליקו כאן.

תזרים - למה הוא יכול להרים עסק כושל

נשלח 19 במאי 2019, 0:31 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 19 במאי 2019, 0:35 ]

תזרים המזומנים מהווה את המשאב העיקרי שמאפשר את הפעילות העסקית התקינה, כך שהוא משקף את הנזילות העסקית ואת אופן הניהול (התקין או השגוי) של העסק. למעשה, תזרים מזומנים לא תקין יכול לפגוע ביכולת העסקית לעמוד בתשלומים השונים (תשלומים לספקים מחד ולעובדים מאידך) וביכולת להצטייד בסחורה. בנוסף, תזרים מזומנים לא תקין יכול לגרום להחזרות של צ'קים ואיתן לבעיות בהתנהלות מול הבנקים.

המשמעות היא שתזרים מזומנים הוא זה שמאפשר לעסק את הגמישות הכלכלית שלה הוא נדרש, הן כמענה לבעיות שוטפות והן כמענה לדילמות קריטיות הקובעות את עתידו לשבט או לחסד.

ניהול נכון של תזרים מזומנים

ניהול נכון של תזרים מזומנים מצריך לקחת בחשבון 3 אלמנטים המאזנים בין ההוצאות להכנסות:

הפעילות העסקית השוטפת

הרווח התפעולי של העסק שמתקבל כתוצאה מהפעילות העסקית היומיומית.

הפעילות העסקית העתידית

תזרים המזומנים שנובע מהשקעות עתידיות של העסק.

הפעילות המימונית של העסק

תזרים המזומנים שנובע מההוצאות העסקיות בתחום המימון, למשל הלוואות שהעסק נדרש להחזיר, ריביות על הלוואות וכו'.

הדרך הטובה ביותר לבצע ניהול תזרים מזומנים תקין היא להיות שמרניים, כלומר להקביל ככל הניתן בין תנאי האשראי של התשלומים (לבנקים, ספקים וכו') לבין אלו של התקבולים (ההכנסות של העסק).

כמו כן, מומלץ להקפיד על ימי תשלום קבועים (הן לספקים והן לעובדים) ולבצע מעקב קבוע בתחום תזרים המזומנים.

איך מרימים עסק כושל באמצעות תזרים מזומנים? 

במקרה של עסקים כושלים נדרש טיפול שורש ב-3 האלמנטים לעיל בו זמנית. למשל, הגדלת הרווח התפעולי לצד הקטנת ההשקעות העתידיות והפחתת ההוצאות. לפניכם מספר המלצות המחולקות לפי 3 האלמנטים המרכיבים את תזרים המזומנים:

פעילות עסקית שוטפת

הזרמת תקבולים לעסק במהירות באמצעות מבצעים והנחות או מתן תנאי אשראי נוחים ללקוחות.

השקעות עתידיות

דחיית השקעות לא דחופות (למשל רכישת ציוד) למועד מאוחר יותר, רכישה במזומן של מלאי הכרחי על מנת לקבל הנחה ועוד.

פעילות מימון

פריסת תשלום לספקים או להלוואות, בקשה לדחייה של מועד פירעון צ'קים ועוד.

עם זאת, מכיוון שמדובר בפעולה מורכבת ומקצועית יש להתייעץ עם בעל מקצוע בתחום הנהלת החשבונות. כדי לחסוך זמן עבודה יקר כדאי למצוא את הפתרון קרוב לבית.

למשל, אם העסק נמצא בירושלים מומלץ להתייעץ עם אחד מהשניים: מנהל חשבונות בירושלים. או מומחים להנהלת חשבונות בירושלים.

לקביעת פגישה

תזרים - למה הוא יכול להפיל עסק מצליח

נשלח 5 במאי 2019, 0:20 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 5 במאי 2019, 0:21 ]

אחת הסיבות העיקריות לכישלון של עסקים מצליחים היא ניהול לקוי בתחום תזרים המזומנים. שאלנו מנהל חשבונות בירושלים מדוע זה קורה. הוא הסביר שהכל נובע מאי הבנת המושג "תזרים מזומנים".

מה זה תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים הוא לא רק ההכנסות מול ההוצאות בהווה, אלא גם ההכנסות מול ההוצאות שיהיו לעסק בעתיד. כלומר, גם אם העסק מצליח היום ייתכן והוא ייכשל בעתיד בגלל תכנון לקוי בתחום זה. ובמילים אחרות – מדובר בלב הפועם האמיתי של העסק שלכם. 

למשל, אם העסק משלם לספקים במזומן אבל מקבל תשלומים מלקוחות במערך של שוטף 60 – העסק לא יוכל להתפתח, לגדול ולהתרחב (למשל לגייס לקוחות חדשים, לפרוץ לשווקים חדשים, לייצר מוצרים/שירותים נוספים ועוד). בסופו של דבר הוא פשוט יקרוס.

אז מה הפתרון? 

הידיעה מתי יהיה כסף בחשבון העסקי, כמה כסף יהיה בחשבון זה בזמן עתידי נתון וכמה ממנו יהיה זמין היא הכרחית. הנה כמה טיפים בנושא:

 1. השתמשו בתוכנות רלוונטיות – כיום קיימים פתרונות טכנולוגיים שונים בתחום תזרים המזומנים העסקי, אך כדי לנצל אותם ביעילות מומלץ לעשות שימוש בפתרונות שמתאימים לסוג העסק שלכם. לדוגמה זה.
 2. הבינו את חשיבות הנושא – בעלי עסקים רבים נוטים להשאיר את תחום תזרים המזומנים בתחתית סולם העדיפויות העסקי וחבל. מומלץ להכניס ליומן התרעה קבועה בתחום זה.
 3. להשאיר רזרבה – טעות נפוצה היא לעקוב אחר התזרים באופן קבוע, אבל לא להשאיר מספיק רזרבות לשעת הצורך. בעסקים כמו בחיים תמיד הפתעות (למשל ציוד שהתקלקל, עסקה שהתבטלה וכו') וצריך להיות מוכנים גם להן.
 4. לשמור על אופן אשראי זהה בין הספקים ללקוחות. אם אתם משלמים לספקים במזומן או בסוג של תשלום דחוי כלשהו ("שוטף פלוס" למיניו השונים) – עשו זאת גם עם הלקוחות ולהיפך. למשל, אם התשלום מהלקוחות הוא בשוטף 30 – שימרו על סוג אשראי זה גם לספקים.
 5. קחו אנשי מקצוע – כל עסק מצליח ככל שיהיה חייב מנהל חשבונות שמתמחה בתחום תזרים מזומנים. מומלץ שמנהל החשבונות יימצא בקרבת מקום (למשל אם העסק בירושלים כדאי שתשכרו את שירותי של מנהל חשבונות בירושלים). באופן הזה תקבלו מענה מקצועי מיידי ויהיה בעל מקצוע לצדכם עם יד על הדופק.

למידע מקצועי נוסף על הנהלת חשבונות תקינה הקליקו כאן

ארגון האשראי בעסק חדש

נשלח 27 באפר׳ 2019, 23:16 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 27 באפר׳ 2019, 23:17 ]

הסטטיסטיקה מראה שרוב העסקים הקטנים נסגרים תוך שנתיים מתחילת פעילותם. שאלנו מנהל חשבונות בירושלים לגבי הגורמים המרכזיים לתופעה זו והוא ציין שתי סיבות עיקריות: מחסור בהון זמין לפעילות שוטפת ומסגרת נמוכה מדי של ערבויות ובטחונות (אשראי). לטענתו, זה לא היה קורה אם לעסקים קטנים מתחילים היה ידע רב יותר בתחום המימון. למשל, אם הם היו מבצעים מינוף איכותי בתחום הערבויות והביטחונות מול הגופים השונים שמספקים אשראי, אם הייתה להם הבנה רבה יותר של המערכת הבנקאית ושל אופן ההתנהלות מול הבנק.

הוא מחלק את האשראי בעסק חדש ל-3 סוגים:

 • אשראי לטווח ארוך - אשראי שמשמש את העסק לצרכים מתמשכים, למשל ריהוט, מכונות, ציוד, השקעות ארוכות טווח ועוד. 
 • אשראי לטווח בינוני - אשראי שניתן ע"י בנק מסחרי או ע"י בנק למשכנתאות. 
 • אשראי לטווח קצר - אשראי שמשמש את העסק לצורך פעילות שוטפת. 

המשמעות היא שיש מספר ספקי מימון בהתאם לסוג האשראי הנדרש. עם זאת, האשראי הנפוץ והמקובל ביותר בקרב עסקים חדשים היה ונשאר האשראי שניתן ע"י בנקים מסחריים.

איזה סוגי אשראי אפשר לקבל בבנקים מסחריים?

בבנקים מסחריים ניתן לרוב לקבל שני סוגים של אשראי:

א. אשראי במסגרת חשבון של העסק בבנק. אשראי זה ניתן מול ערבות של בעל העסק, הפקדה של המחאות דחויות, ניכיון המחאות או שעבודים למיניהם.

ב. אשראי שניתן במסגרת הלוואות שונות. הלוואות אלו ניתנות לרוב ע"י הבנק לצורך מימוש מטרה ספציפית בעסק, כך שההלוואות מוחזרות בתשלומים קבועים ושוטפים לאורך תקופה שנקבעה מראש. 

עם זאת, מכיוון שרוב הבנקים המסחריים קשורים לחברות אשראי ו/או חברות ליסינג שונות – ניתן לקבל אשראי גם במסגרת זו, למשל לצורך קניית רכבים לעסק, ציוד, מכונות ועוד. חשוב לזכור שתחום הליסינג לרכב אף הוא מתחלק לשני סוגים:

 • ליסינג תפעולי – ליסינג שמאפשר את רכישת הנכס (רכב, ציוד וכו') בתום תקופת השכירות.
 • ליסינג מימוני – ליסינג שדומה במהותו להלוואה בנקאית. 

המשמעות היא שלקיחת אשראי בבנק מסחרי או באלמנטים הקשורים אליו (חברות אשראי, ליסינג וכו') צריכה להיעשות בכובד ראש ומתוך תכנון, מחשבה וידע ולא מתוך לחץ ו"כיבוי שריפות" בעסק.

לקבלת ייעוץ בתחום הנהלת חשבונות בירושלים לחצו כאן

פתיחת עסק חדש – דגשים חשובים

נשלח 14 באפר׳ 2019, 1:03 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 14 באפר׳ 2019, 1:04 ]

פתיחת עסק עצמאי יכולה להיות דרך מצוינת להצלחה כלכלית בתנאי אחד – שעושים זאת בצורה נכונה ושקולה. הסטטיסטיקות בתחום זה עגומות במיוחד ומראות שכ-80% מהעסקים החדשים נסגרים תוך שנתיים.

לכן ביקשנו ממנהל חשבונות ידוע בירושלים לתת לנו את הטיפים שלו למתחילים במטרה אחת – כדי שלכם זה לא יקרה. והנה מה שהוא אמר לנו:

דגש ראשון – לחשוב על עסק בתחום שהוא נחוץ 

מנהל החשבונות טען שפתיחת עסק לפי רצון הבעלים היא החלטה שגויה מסיבה אחת – אנשים מעדיפים עסק שמקל על חייהם. לכן, לדבריו יש לחשוב על עסק שעונה על צורך קיים או עתידי ולא על רצון או נוחות של הבעלים. הוא ממליץ לשאול 3 שאלות ולשקול פתיחת עסק עצמאי רק אם עונים עליהן (או לפחות על אחת מהן) בחיוב:

 1. האם העסק יעזור לבצע פעולה כלשהי בקלות וביעילות רבה יותר, כלומר האם הוא יגרום לעבודה או למטלה כלשהי להיות פשוטה יותר?
 2. האם העסק יעזור לחסוך זמן או כסף (עדיף כמובן שניהם)?
 3. האם בכוחו של העסק לגרום לאנשים לחשוב, להתנהג או לפעול בצורה שונה, כלומר האם הוא יכול לשנות את המציאות?? 

דגש שני – לפתוח עסק בתחום שבו אתם מתמחים

פתיחת עסק מצריכה הון שלרוב האנשים אין. לכן נדרש לרוב גיוס כספי ממקורות שונים כמו בנקים וכו'. המשקיעים השונים לרוב יבקשו להבטיח את כספם בצורה אחת – הם ירצו לראות שהיזם מבין בתחום שהעסקי המדובר.

למשל, הם לא ישקיעו בפתיחת עסק של הנהלת חשבונות בירושלים כאשר העומדים בראשו אינם מקצוענים: רואי חשבון או מנהלי חשבונות בעלי ידע, ניסיון והשכלה רלוונטית.

דגש שלישי – לקחת בחשבון את כלל העלויות

פתיחת עסק אינה רק שילוב של נחיצות והתמחות (שני הדגשים שהובאו לעיל), אלא גם משתנים כלכליים רבים.

לכן, מנהל החשבונות שעמו התייעצנו ממליץ בראש ובראשונה לפנות לבעל מקצוע לצורך חישוב כל ההוצאות (חשמל, מים, שכר דירה, משכורות לעובדים, עלויות ייצור ועוד). כלומר, לפנות למשקיעים רק לאחר שיש נתונים מדויקים ככל האפשר על הנדרש מבחינה כלכלית.

לקבלת טיפים נוספים הקליקו כאן

היתרונות בהנהלת חשבונות ממוחשבת

נשלח 6 באפר׳ 2019, 23:13 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 6 באפר׳ 2019, 23:14 ]

תוכנות שונות בתחום הנהלת החשבונות מאפשרות לנהל באופן תקין את העסק באמצעות תיעוד פעולתו. הודות למחשוב זה ולעובדה שהנהלת חשבונות כמקצוע היא תמיד זהה - אין משמעות למיקומו הפיזי של העסק. למשל הנהלת חשבונות בירושלים לא חייבת להיעשות פיזית בעיר הקודש, אלא יכולה להתבצע מכל מקום אחר בארץ ובעולם.

המשמעות היא שכל אנשי המקצוע הרלוונטיים (מנהל החשבונות, רואה החשבון ובעיקר בעל העסק) מקבלים תמונה פיננסית מלאה שכוללת מידע חיוני מעודכן, למשל: מידע על ההוצאות וההכנסות של העסק (תזרים המזומנים שלו), מידע על הנעשה בחשבונות בבנקים ועוד.

מידע זה מספק תמונה מאוזנת, ברורה ומדויקת לגבי המתרחש בעסק מבחינה כלכלית ומאפשר בראש ובראשונה דבר אחד – לדעת האם העסק מפסיד או מרוויח ולקבל החלטות עסקיות בהתאם לכך. בנוסף, מידע זה מאפשר לעמוד בקריטריונים המקצועיים בתחום הנהלת החשבונות, למשל:

 1. הנהלת חשבונות שמבוססת על נתוני אמת ומאפשרת יושרה מקצועית 
 2. קבלת החלטות שנעשית בהתאם לנתונים פיננסיים ולא על סמך ספקולציות כאלה ואחרות. 
 3. התנהלות תקינה מול רשויות המס השונות וציות לחוקי המדינה ולתקנות המקצועיות. 

היתרונות בסוגים השונים של הנהלת חשבונות ממוחשבת

כאשר הנהלת החשבונות הממוחשבת מבוססת על בסיס נתונים מסוג SQL (מסד נתונים שמאפשר אגירת מידע רב) יש בכך יתרון נוסף – שליפת נתונים מהירה למרות שמדובר בנתונים עסקיים רבים. כאשר הנהלת החשבונות הממוחשבת נעשית בענן (דרך כונן אינטרנטי וירטואלי) יש לה יתרונות נוספים, למשל:

 • נגישות – הענן מאפשר נגישות לנתונים העסקים מכל מקום ובכל זמן. הדבר היחיד הנדרש לשם כך הוא מכשיר אלקטרוני (טאבלט, טלפון חכם, מחשב) בעל חיבור לאינטרנט. 
 • אבטחת מידע – שמירת נתונים עסקיים בענן מאפשרת אבטחת מידע איכותי יותר מסיבה אחת – תוכנות בענן הן לרוב מאובטחות יותר מתוכנות הנהלת חשבונות פנים–ארגוניות. 
 • עדכונים – שדרוגים של תוכנות הנהלת חשבונות ממוחשבת בענן נעשים בצורה מקוונת, כך שמצד אחד לא נדרשת מעורבות של העסק ומצד שני אין הפרעה לפעילותו השוטפת.

זקוקים לסיוע בהנהלת החשבונות אצלכם? צרו קשר

1-10 of 17