מאמרים

חידושי חקיקה בתחום חוקי העבודה - מרץ 2016

נשלח 22 במרץ 2016, 4:59 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 22 במרץ 2016, 5:06 ]

עולם העבודה הינו דינאמי ורב תהפוכות והדבר בא לידי ביטוי גם בשינויים תכופים בחוקי העבודה ובהסכמים קיבוציים שונים. בסקירה הנוכחית נדון בכמה חידושים בעלי משמעות למעסיקים ולעובדים גם יחד בהקשר של זכאות לחופשה שנתית. בנוסף, נדבר על תיקון חשוב בעניין ההיטל שמוטל על מעסיקים של עובדים זרים בחקלאות. תיקון זה נועד להוות הקלה לחקלאים למשך השנים הקרובות.

הרחבת הזכאות לחופשה שנתית

על פי חוק חופשה שנתית, שנחקק בתחילת שנות החמישים, זכאי כל עובד לחופשה שנתית בהיקף שנקבע ביחס לרמת הוותק אצל מעסיק נתון. עבור עובדים המועסקים בענף שלגביו לא קיים הסכם קיבוצי אחר וכמובן במקרה שלא קיים חוזה עבודה שאומר אחרת היה עד כה זכאי עובד בארבעת השנים הראשונות לעבודתו ל-14 ימי חופשה בכל שנה. מצב זה, שהיה ראוי והגיוני בתקופה שבה עולם העבודה התאפיין במשך העסקה ארוך, לעיתים גם בקביעות לכל החיים, כבר נעשה פחות רלוונטי בימינו.

נתונים סטטיסטיים שנאספו בתחום תעסוקה ועבודה מגלים שקיימת כיום תופעה של ניידות מוגברת וחוסר יציבות תעסוקתית. עובדים בני למטה מגיל שלושים וחמש מחליפים בממוצע עבודה בכל ארבע וחצי שנים. משמעות הדבר היא שפחות ופחות עובדים מגיעים למצב שבו הם נהנים מתוספת של ימי חופשה על סמך וותק במקום עבודה אחד. על פי רוח החקיקה המקורית (כוונת המחוקק), ראוי שיוענקו לכל עובד תוספת ימי חופשה ואין להסתפק ב-14 ימים בלבד. עבור השנה החמישית, למשל מגיעים לעובד 16 ימי חופש בשנה, בשישית - 18, בשביעית 21 וכן הלאה עד למקסימום של 28 ימים בשנה. דבר דומה ניתן לראות מהמקובל במדינות ה-OECD. במדינות הללו ניתן לראות ממוצע של 20 ימי חופשה לעובד בכל שנה. על רקע מצב הדברים שהוצג להלן, בא חידוש החקיקה לתקן את המעוות.

תיקון החקיקה שצפוי להיכנס לתוקף בהדרגה החל באמצע שנת 2016 קובע תוספת של יומיים חופשה בכל שנה עבור עובד בעל וותק של עד 4 שנים במקום העבודה. יש להוסיף ולומר שבאופן מעשי לא יוענקו לעובדים 16 ימי חופשה מלאים שכן גם חופשת סוף השבוע נכללת בתוך מכסת הימים הללו (בכך, יש לציין, אין חידוש או שינוי מהמקובל עד כה). במילים אחרות, עובד במקום העבודה יהיה זכאי למינימום של 12 ימי חופשה (מחוץ לחופשת סוף השבוע) בכל שנה. תוספת ימי חופשה בהתאם לוותק ועל פי הסכמים ספציפיים תינתן באותו האופן המקובל כיום.

הקלות בהיטל העסקת עובדים זרים

עבור חלק ניכר מהמעסיקים עובדים זרים בישראל קיימת חובת תשלום היטל מיוחד. ההיטל נקבע בהתאם לאופי ומהות העבודה, סוג הכישורים, ענף העסקה ועוד. לדוגמא, עבור המועסקים בענף המסעדנות שהם עובדים זרים (לא כולל עובדי משטחי הרשות הפלסטינאית) מוטל היטל של 15 אחוזים. בתעשייה או חקלאות גובה ההיטל – 15 אחוזים ואילו בענף בחקלאות – 10 אחוזים.

על מנת לסייע לענף החקלאות הוחלט להעניק הקלה למעסיקים הנדרשים לעובדים זרים. החל מראשית שנת 2016 נקבע פטור מהיטל העסקת עובדים זרים בענף. בשלב זה, ההקלה נקבעה לתקופה של 5 השנים הקרובות (עד סוף 2020). למותר לציין שעל המעסיקים לדווח כרגיל על העסקת עובדים זרים גם בחקלאות אך בטופס הדיווח (טופס 102) ימולא היטל בסך אפס שקלים.

זקוקים למידע נוסף? פנו למנהל החשבונות משה כהן. צרו קשר עוד היום


הסדרת סעיף 46 לעמותות ומלכרי"ם

נשלח 6 במאי 2015, 1:51 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 6 במאי 2015, 1:59 ]

הסדרה של  סעיף 46 (סעיף זה מאפשר הכרה בתרומות לצרכי מס לעמותות ומלכרי"ם)

לפי סעיף 46 לפקודות מס הכנסה זכאי כל תורם לקבל זיכוי ממס בגין תרומתו למוסד ציבורי בין אם הוא עצמאי, שכיר ובין אם התורם הנו גוף שהתאגד כדין (חברה) והכל בהתאם להוראות החוק.

שיעור הזיכוי

שיעור הזיכוי נכון להיום עומד על:
 • 35% מסכום התרומה. 
 • יתכנו חריגים.
סעיף 46 לעמותה חיוני מאוד מכיון שחברות רבות יעדיפו לתרום לעמותה לה יש סעיף 46 על מנת שיוכלו לקבל זיכוי מס על התרומה שהעבירו. מיותר לציי כי עמותות מתבססות על תרומות וכי בלעדי אותן תרומות כמעט תמיד יהיה לעמותה קשה לתפקד. 

חשוב מאוד לדעת כי האישור לסעיף 46  לא ניתן אוטומטית לכל עמותה. ראשית יש לנהל ספרים בצורה תקינה לפי הוראות החוק, לאחר מכן יש לעבור תהליך אישרור במס הכנסה ובוועדת הכנסת ועוד הרבה קריטריונים רבים. 

סעיף 46 בירושלים

רק מנהל חשבונות בירושלים, מוסמך ומקצועי, מנהל חשבונות שמכיר את הדרישות ואת אופן ההגשה של המסמכים יוכל לקבל עבור העמותה שלכם את האישור של סעיף 46.

בעל עמותה? פנה עוד היום למנהל החשבונות משה כהן ובקש סיוע בהגשת בקשה לסעיף 46. צור קשר עוד היום.

ניהול חשבונות לעמותות

נשלח 28 באוק׳ 2014, 7:27 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 28 באוק׳ 2014, 7:33 ]

חוק העמותות קובע כי כל עמותה חייבת לנהל פנקס חשבונות שישקפו באון מלא את מצבה הכספי של העמותה. כמו"כ נדרש רישום הפעולות הכספיות של העמותה בהתאם להוראות מס הכנסה. עמותה שמחזור הכנסותיה השנתי עולה על 750,000 שקלים חדשים חייבת לנהל את החשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה. בנוסף לכך, יש הנחיות נוספות של החשב הכללי הנוגעות לגופים נתמכים לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב. ההנחיות הללו שורות בין היתר לאופי הפעילות של העמותה וחייבות להיות מוצגות במערכת הנהלת החשבונות.

ישנן עמותות שתרומה להן מזכה בהטבה. עמותות אלה חייבות להחזיק באישור לפי סעיף 46. ניתן לבדוק אם מוסד מסויים קיבל אישור כזה באתר רשות המסים. תהליך הוצאת האישור מבוצע ע"י מנהל חשבונות מוסמך.

בקשר לעניין זה כדאי לדעת כי:

 • סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שתרם 181 ש"ח ומעלה (החל מיום 01.01.2012) למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים, זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה.
 • סכום התרומה המזכה בהטבה מתעדכן מפעם לפעם.
 • ההטבה ניתנת גם בעבור מספר תרומות נפרדות, בתנאי שהן מסתכמות יחד לסכום של 181 ש"ח לפחות ושהן ניתנו לגופים שהוכרו כ"מוסד ציבורי".
 • מוסד ציבורי הוא מוסד המקדם מטרות ציבוריות ללא מטרת רווח, כמו עמותה רשומה (ע"ר) או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).

ניהול נכון של הנהלת החשבונות לעמותות משפיע על עריכת הדוחות הכספיים ומסייע למבקרים מטעם הרשויות לערוך ביקורת נאותה על העמותה.

בעלים של עמותה? פנה עוד היום למנהל החשבונות משה כהן ובקשו סיוע בהנהלת חשבונות ממוחשבת שוטפת. צרו קשר עוד היום.

מדריך לקבלת החזרי מס לשכירים בירושלים

נשלח 31 במרץ 2014, 5:30 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 31 במרץ 2014, 5:37 ]

החזרי מס לשכירים בירושלים

אם אתם שכירים, צאו מנקודת הנחה שלרובכם מגיע חזרה כסף מהמדינה – החזר מס. השכירים בישראל אינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ולכן כדי לקבל כסף שמגיע לכם ממס הכנסה יש צורך לפנות למס הכנסה ולהגיש בקשה להחזר מס. במידה ואכן יש צדק בדברי העובד, מס הכנסה יחזיר לשכיר את ההחזר ישירות לחשבון הבנק לפי הוראות החוק.

החזרי מס בירושלים – האם גם אתם זכאים?

שטרות
כל אזרח ששילם מס הכנסה במהלך השנה ולאחר מכן התברר כי שילם יותר ממס מכפי שהיה צריך - זכאי להחזר. נסביר כעת בעזרת דוגמה פשוטה איך שכיר דמיוני, בשם משה, יכול לקבל החזר מס שלעיתים יכול להגיע לאלפי שקלים בשנה: אם משה הרוויח במשך חצי שנה מדי חודש 10,000 ₪, המעסיק שלו ניכה לפי החוק מס הכנסה בשיעור שקבע החוק מדי חודש. אם שמעון לא עבד כלל במשך החצי שנה שלאחר מכן הרי ששכרו השנתי הכולל עמד על 60,000 ₪ בלבד. כלומר, בממוצע, במהלך השנה הוא הרוויח פחות מ-5000 ₪ לחודש ולכן הוא זכאי לקבל החזר כספי ממס הכנסה. אבל זו לא חייבת להיות האפשרות היחידה, יכולים להיות החזרי מס לשכירים בירושלים מסיבות אחרות או בגלל שלא נוצלו כל ההטבות במס שיש לאותו עובד. הסיבות יכולות להיות:
 1. תשלומי מס הכנסה עודפים על הפיצויים ומענקים.
 2. תשלומי מס עודפים על פדייה של תכנית חסכון, קופות גמל או קרן פנסיה.
 3. תשלומי מס עודפים על רווחים בשוק ההון: ניירות ערך וכדומה.
 4. תשלומי מס שבח עודפים כגון רווחים ממכירת נכסים וכדומה.
 5. ועוד...

כמה שנים לאחור ניתן לבקש החזרי מס?

ניתן לבקש החזר מס שש שנים אחורה אבל במידה ואחד מבני הזוג עצמאי או בעל חברה אז הדוח השנתי מוגש למס הכנסה ממילא. כי עצמאי חייב לפי החוק לכלול בדוח השנתי שלו את הכנסותיו של בן הזוג. ולכן במקרה כזה שכיר יכול להגיש בקשה להחזר מס בשנים שלפני הנישואין ובכל מקרה לא יותר משש שנים אחורה.

בכל מקרה, לשם הגשת הבקשה נמליץ לכם לתאם פגישה עם מנהל חשבונות מירושלים, משה כהן. כל בקשה תבחן לגופה באופן ספציפי ובהתאם לקריטריונים. יחד עם משה כהן תעברו על מסמכי החובה שיש להגיש עם הבקשה להחזרי מס ולאחר מספר שבועות תקבלו הודעה שהתליך הסתיים והחזר המס יועבר ישירות ממס הכנסה אל חשבונכם הפרטי.

מה היתרון בהגשת בקשה להחזרי מס על ידי מנהל חשבונות בירושלים?

מנהל החשבונות משה כהן בקיא היטב בתחום המיסוי והוא ינצל את המקסימום של הטבות המס שמגיעים לכם לפי חוק.

בנוסף, לאחר קבלת ההחזר, אם הסתבר שנעשתה טעות על ידי מס הכנסה והוגש סכום נמוך יותר, יועצי המס יבדקו את חישוב פקידי מס הכנסה ויגישו תיקון בגין הטעויות שנעשו אם נעשו.

רוצים לבדוק אם מגיע לכם כסף בחזרה מהמדינה? פנו למנהל החשבונות משה כהן וצרו קשר עוד היום

הנהלת חשבונות בירושלים

נשלח 14 במרץ 2014, 6:00 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 14 במרץ 2014, 6:24 ]

משרד מנהל החשבונות משה כהן נמצא בין שכונת קרית משה לגבעת שאול הירושלמית בבנין משרדים בצמידות למגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים, חברות בערבון מוגבל, עמותות והחזרי מס לשכירים.

הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המשרדים הממשלתיים (מס הכנסה, מס ערך מוסף, המוסד לביטוח לאומי, רשם החברות) וליווי וביצוע של כל דרישותיהם, כולל הנהלת חשבונות שוטפת, דוחו"ת שנתיים, הכנה של הצהרות הון לבעלי העסק, הנפקת תלושי שכר ועוד.

מנהל החשבונות משה כהן עוסק קרוב ל-20 שנים בהנהלת חשבונות. העקרונות המנחים שלו הם: יושר, אמינות גבוהה, דייקנות גבוהה ולמידה מתמדת של החומר המקצועי השייך לתחום כמו גם מענה מיידי ויעיל לפיתרון מהיר של בעיות שוטפות של לקוחותיו.

משרד הנהלת החשבונות בירושלים החשבונות משה כהן משרת לקוחות מתחומים מגוונים ובהם חברות שונות, עמותות, הקדשות, עוסקים פטורים ועוסקים מורשים בכל הגדלים. חלק מהעבודה השוטפת הנה קשר ישיר עם כל לקוח, בדיקה שוטפת של הוצאות והכנסות והתאמה של המקדמות במידת הצורך למשרדי הממשלה השונים בהתאם לשינויים הכספיים מעת לעת.

משרד מנהל החשבונות משה כהן נותן שירות בירושלים וסביבתה הקרובה. ניתן ליצור קשר כאן.

הנהלת חשבונות בירושלים

גרף
כוללת מגוון תחומים רחב וביניהם:

תחומי פעילות של מנהל החשבונות משה כהן

בפגישה הראשונה בין אם מדובר בעסק חדש ובין אם מדובר בעסק קיים תדונו עם מנהל החשבונות משה כהן בשאלות הבאות:

 1. האם כדאי להתחיל פעילות של עסק חדש כעוסק פטור או כעוסק מורשה או כחברה בע"מ?

 2. האם כדאי לשנות את הסטטוס הקיים במקרה של עסק קיים?

 3. מה הם היתרונות ומה החסרונות של כל ישות עסקית שכזו?

 4. מה הם ההוצאות המוכרות למס בעסק המדובר?

 5. מה קובע אם ההוצאה תוכר לצרכי מס?

 6. ועוד...

משרד הנהלת חשבונות בירושלים

משרד מנהל החשבונות משה כהן מחובר למחשביהם של משרדי מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי ונמצא בקשר שוטף עם פקידי השומה בירושלים. משרד מנהל החשבונות משה כהן משרת לקוחות מתחומים מגוונים ובהם חברות שונות, עמותות, הקדשות, עוסקים פטורים ועוסקים מורשים בכל הגדלים. חלק מהעבודה השוטפת הנה קשר ישיר עם כל לקוח, בדיקה שוטפת של הוצאות והכנסות והתאמה של המקדמות במידת הצורך למשרדי הממשלה השונים בהתאם לשינויים הכספיים מעת לעת.

רוצים לפתוח חברה, עמותה או עסק חדש? פנו למנהל החשבונות משה כהן. צרו קשר עוד היום

סוגי מנהלי חשבונות

נשלח 10 בדצמ׳ 2012, 6:06 על ידי Shauli Cohen   [ עודכן 14 במרץ 2014, 6:30 ]

מנהל חשבונות, אחראי על רישום האירועים החשבונאיים בארגון.

מנהל החשבונות אחראי על עבודת הנהלת החשבונות היומיומית הכוללת, בין השאר, הנפקת חשבוניות ורישומן, הכנת משכורות, תשלום לספקים, גביית חובות, רישומי מלאי, התאמות בנקים, ומטלות נוספות התלויות באופיו הספציפי של הארגון. הרישומים נעשים על פי כללים מקובלים, בשיטת הנהלת החשבונות הכפולה או החד צידית, ובנוסף, מכין מנהל החשבונות את הדיווחים התקופתיים (חודשי או דו-חודשי) לשלטונות המס. בתום תקופה (בדרך כלל שנת מס או רבעון) מועברים רישומיו לביקורת של רואה חשבון, המוכר על ידי השלטונות כגורם מוסמך לאשר, לתקן או לפסול את הרישומים.

כל ארגון נזקק לשירותיו של מנהל חשבונות, ולמעשה החל מהשלבים הראשונים של תכנון העסק כבר יש צורך להיעזר בו. כל חברת הייטק, חנות או מפעל, חברה בע"מ, עמותה, עצמאים גדולים אינם יכולים להתמודד עם ניהול עסקיהם ללא מנהל חשבונות. בעלי עסקים קטנים לרוב אינם מעסיק מנהלי חשבונות במשרה מלאה אלא מוסרים את הניירת שלהם פעם בחודש לבעל מקצוע.

כשהעסק מתפתח נדרש בו מנהל חשבונות במשרה מלאה, וככל שהיקפי העבודה גדלים - יש צורך להוסיף בתוך העסק מנהלי חשבונות המבצעים תפקידים שונים במחלקות נפרדות. במקרים כאלה יעמוד מעל כולם מנהל חשבונות ראשי, וכשהעסק מורכב ממנים חָשָב – לו כפופים כל מנהלי החשבונות. החשב הוא בעל מקצוע מיומן (בדרך כלל רואה חשבון) והוא בעל ראייה מערכתית מקיפה.

הנהלת חשבונות בישראל

3 גרפים
תעודת מנהל חשבונות ניתנת בישראל על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ולה שלושה סיווגים:

סוג 1+2 – הנמוך ביותר לבעלי תפקידים שוליים ועזרה לבעל מקצוע בכיר יותר.

סוג 3 – הסיווג המתאים לניהול עסק קטן באופן עצמאי.

מנהל חשבונות מדופלם - חשבונאי בכיר - הסיווג הגבוה ביותר, הכולל לימוד חוקי המס, ומתאים לנהול עצמאי של חשבונות בעסק מורכב.

מנהלי חשבונות לומדים מחשוב בהנהלת חשבונות, חישובים מסחריים, עסקאות בניירות ערך, חשבונאות ניהולית (תמחיר, דיני עסקים, דיני חוזים, עקרונות תורת המשק והסחר).

מנהל חשבונות נושא תפקיד רגיש בעסק, ובדרך כלל יש לו נגיעה ישירה בהוצאה ובקבלת כספים, הוא גם נחשף לסודות העסקיים של העסק, למהלכים שונים הקשורים לבעלים ולעובדים. לכן, יותר מכל, יושרו האישי ונאמנותו חייבים להיות מוחלטים ונטולי ספק.

ביצועיו של מנהל החשבונות משפיעים ישירות על העסק. יכולותיו המקצועיות ותוצאות עבודתו משמשים כלי ניהול לבעל העסק ומוכרים על ידי שלטונות המס לצורכי קביעת המס.

רוצים לפתוח חברה, עמותה או עסק חדש? פנו למנהל החשבונות משה כהן. צרו קשר עוד היום

1-6 of 6